Magistrski (MAG) študijski program | inženiring in avtomobilska industrija

V sodelovanju s Fakulteto za industrijski inženiring (FINI) iz Novega mesta bomo v šolskem letu 2018/2019 izvajali dva akreditirana študijska programa:

  1. visokošolski strokovni (VS) študijski program Inženiring in vozila in
  2. magistrski (MAG) študij Inženiring in avtomobilska industrija.

 

Oba programa se izvajata kot oblika izrednega študija na daljavo in predstavljata sodobno obliko študija s pedagoško in s tehnično podporo. Študentom, ki se bodo preko Ljudske univerze Ravne na Koroškem vključili v program/programa, bo omogočeno opravljanje izpitov na Ravnah na Koroškem. S tem je vsem študentom zagotovoljena visoka dostopnost študija.

 

Diplomant fakultete pridobi strokovni naziv diplomirani inženir strojništva oziroma magister inženir strojništva.

Interes za študij se na FINI vsako leto povečuje, njihov uspeh pa je odraz dobrega dela predavateljev in raziskovalcev, na študenta osredotočenega študija, tesne povezanosti z industrijo in vpetosti v mednarodno okolje. Na fakulteti študentom posredujejo najnovejša tehnična, tehnološka in interdisciplinarna znanja, uporabna za vsa področja procesne industrije. Inženirji so bili v svetovni zgodovini veliko ustvarjalci napredka in njihovo delo bo zagotovo tudi v prihodnje osnova gospodarske moči.

Predavatelji so priznani strokovnjaki iz akademskega okolja, gospodarstva in globalnega trga.

FINI je edina fakulteta v Sloveniji, ki poleg izrednega študija izvaja študij strojništva na daljavo v kombinirani obliki. Študenti v domačm okolju razvijajo svoje ustvarjalne in poslovne ideje, imajo možnosti za osebni in poklicni razvoj (e-učilnica, multimedijska gradiva, posneta predavanja, izpiti na daljavo).

Diplomanti FINI so razvojni potencial družbe in imajo zelo visoko stopnjo zaposljivosti na področju strojništva.

 

Več o študiju in študijskih programih:
http://www.fini-unm.si/si/.

Več o visokošolskem strokovnem (VS) študijskem programu Inženiring in vozila:
http://www.fini-unm.si/si/programi/inzeniring-in-vozila-VS/

Več o magistrskem (MAG) študiskem programu Inženiring in avtomobilska industrija:
http://www.fini-unm.si/si/programi/inzeniring-in-avtomobilska-industrija-MAG/.

 

Želite več informacij? Kontaktirajte nas