Upravljanje časa – upravljanje sebe

Predvideno število ur izvajanja programa Program traja od 4 do 8 andragoških ur (odvisno od dogovorjenega obsega, glede na potrebe naročnika).
Število udeležencev v programu Zaradi izvajanja praktičnih vaj je število udeležencev omejeno na največ 20.
Oblike izvajanja programa

Predavanje, vaje, diskusija, primeri iz prakse …

Ciljna skupina

Program je primeren za člane kolektivov.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Ni posebnih pogojev za udeležbo. Kadar naročnik izbere več sklopov, se naslednjega (naprednega) sklopa udeležijo tisti, ki so bili na predhodnem/predhodnih sklopih, saj se sklopi navezujejo, nadgrajujejo.

Kraj in čas izvajanja

Pri naročniku ali na drugem primernem mestu. Za izvajanje programa potrebujemo prostor, v katerem je možno stole za udeležence postaviti v obliko črke U (po možnosti brez miz). Potrebujemo stole za udeležence, dve mizi za vaje, stol za izvajalko, listno tablo z listi, projektor, platno in računalnik.

Cilji programa
 • Ozavestiti pomen upravljanja časa in samega sebe.
 • Spoznati pomembnost načrtovanja in določanja prioritet.
 • Izboljšati vašo učinkovitost in odnose s sodelavci.
 • Spoznati načine, kako uravnotežiti zasebno in poslovno življenje.
Tematska izhodišča

Uspešni ljudje visoko cenijo svoj čas in ga uspešno upravljajo, nenehno se trudijo postati boljši, bolje organizirani, učinkovitejši, kar vodi k boljšim rezultatom na vseh področjih. Dobro organizirani ljudje so produktivnejši, hitreje napredujejo, več zaslužijo, so zadovoljni s svojim življenjem, so izpolnjeni in prihranijo več energije. Z uspešnim upravljanjem svojega časa uspemo uravnovesiti zasebno in poklicno življenje. Na ta način se v precejšnji meri izognemo stresu, izgorevanju in postanemo učinkovitejši. Sposobnost dobrega upravljanja s časom je ena ključnih veščin, ki jo je dobro razviti, če hočemo biti učinkoviti, uspešni, zadovoljni, izpolnjeni v poklicnem in zasebnem življenju.

Kako v krajšem času narediti več, z manj stresa, prelaganja, z večnimi težavami, z nedokončanimi nalogami? Nekateri naredijo mnogo več od drugih, poleg tega pa jim ostaja še prosti čas. Pridružite se nam na delavnici, na kateri vam bomo ponudili orodja za obvladovanje časa.

 • Vpliv vrednot na obvladovanje časa
 • Koristi upravljanja časa
 • Opredelitev ciljev
 • Postavljanje prioritet
 • Načrtovanje aktivnosti
 • Delegiranje
 • Tatovi časa
 • Nadzorovanje prekinitev in motenj pri delu
 • Bioritem človeka (kako začeti dan, rituali, pregled aktivnosti)

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!