Usklajevanja poslovnega in zasebnega življenja zaposlenega ter obvladovanje stresa

Predvideno število ur izvajanja programa Program traja od 4 do 8 andragoških ur (odvisno od dogovorjenega obsega, glede na potrebe naročnika).
Število udeležencev v programu Do 25 udeležencev.
Oblike izvajanja programa

Predavanje, vaje, diskusija, primeri iz prakse …

Ciljna skupina

Program je primeren za vse kolektive.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Ni posebnih pogojev za udeležbo.

Kraj in čas izvajanja

Pri naročniku ali na drugem primernem mestu. Potrebujemo stole za udeležence, dve mizi za vaje, stol za izvajalko, listno tablo z listi, projektor, platno in računalnik.

Cilji programa

Udeleženci:

 • prepoznajo nujnost usklajevanja zasebnega in poslovnega življenja;
 • prepoznajo povzročitelje stresa;
 • prepoznajo lastno ogroženost;
 • spoznajo odvisnost doživljanja stresa od osebnostnih dejavnikov;
 • spoznajo različne tehnike poravnavanja s stresom;
 • izdelajo lastno strategijo poravnavanja s stresom.
Tematska izhodišča

Vse pomembnejša življenjska tema postaja usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Ljudje so vedno bolj izpostavljeni visokim zahtevam pri delu, dolgim delovnikom in stresnemu življenju – tako na delovnem mestu kot pri usklajevanju dela in prostega časa oziroma skrbi za družino. Oblikovanje ravnotežja med številnimi področji življenja zahteva različne ukrepe in dobro sodelovanje zaposlenih, organizacij, šol, vrtcev … Vse naštete strani se morajo zavedati obstoja problema usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter odgovornosti za njegovo rešitev.

Namen programa

Seminar ponuja zaposlenemu orodja, s katerimi bo lahko poskrbel za učinkovitost na profesionalni in zasebni življenjski poti ter si z njimi prihranil nekaj dragocenega časa in energije.

Zakaj se udeležiti?

Živimo v času mnogih in hitrih sprememb, ki s seboj prinašajo tudi stres. Od 70 do 80 odstotkov vseh naših obiskov pri zdravniku je zaradi bolezni, ki so povezane s stresom. In te so lahko tudi življenjsko usodne. Študije kažejo, da zaradi njega nastane med 50 in 60 odstotkov vseh izgubljenih delovnih dni. Spremlja nas na vsakem koraku. Nekateri se mu izogibajo bolj spretno, drugi manj, povsem pa se mu ne more izogniti nihče. Stres je stanje, ki ga sami izzovemo in ga zatorej lahko tudi nadzorujemo in obvladujemo izključno sami. S svojim stresom lahko upravljamo in tega se je možno naučiti.

 • Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.
 • Učinkoviti na delu in doma (meje med različnimi identitetami).
 • Najpogostejša obžalovanja in kaj narediti, da do njih ne pride.
 • Lahko sem učinkovit delavec in predan družinski član, ne da bi pri tem izgorel.
 • Korektno in učinkovito postavljanje mej.
 • Vpliv vrednostnega sistema posameznika na sprožanje stresne reakcije (zakaj je zame nekaj stresno, drugemu pa ista okoliščina ne povzroča stresa).
 • Prepoznavanje povzročiteljev stresa.
 • Lastna stresna ogroženost.
 • Odvisnost doživljanja stresa od osebnostnih dejavnikov.
 • Različne tehnike poravnavanja s stresom.
 • Izdelava lastne strategije poravnavanja s stresom.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!