Poslovni bonton in bonton oblačenja

Predvideno število ur izvajanja programa Program traja od 4 do 12 andragoških ur (odvisno od dogovorjenega obsega, glede na potrebe naročnika).
Število udeležencev v programu Do 25 udeležencev.
Oblike izvajanja programa

Predavanje, vaje, diskusija, primeri iz prakse …

Ciljna skupina

Program je primeren za vse kolektive.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Ni posebnih pogojev za udeležbo.

Kraj in čas izvajanja

Pri naročniku ali na drugem primernem mestu. Potrebujemo stole za udeležence, dve mizi za vaje, stol za izvajalko, listno tablo z listi, projektor, platno in računalnik.

Tematska izhodišča

Nikoli nimamo druge priložnosti za ustvarjanje prvega vtisa. Zato se moramo za uspešno poslovno pot seznaniti z osnovami poslovnega bontona. Kot sporočanje si mnogi zmotno predstavljajo le napisane in izgovorjene besede. Zavedati se moramo, da vse niso le besede, saj imajo v sporočanju manjšinski delež. Govori vse telo, govori obleka, prostor, predmeti, vonjave itn. Zavedati se moramo, da posredno sporočamo tudi s telesom. Udeležence predavanj in seminarjev seznanimo z osnovnimi pravili, po katerih se ravnamo v vsakodnevnih zasebnih in poslovnih stikih z drugimi ljudmi. Kdor teh pravil ne pozna ali pa se ne zmeni zanje, lahko koga prizadene, užali ali odbije, pogosto pa se znajde v neprijetni situaciji. Ni vseeno, kako sebe ali koga drugega predstavimo, kako se rokujemo, govorimo, telefoniramo, vodimo sestanek, vabimo, obdarimo, pogostimo, se vedemo pri mizi, ni vseeno, kako se za različne priložnosti oblečemo in še bi lahko naštevali. Na nekatera od naštetih vprašanj bomo skušali odgovoriti na našem srečanju. Doseči vam bomo pomagali, da bo vaša podoba odražala o vas le vse najboljše.

Namen programa

Seminar ponuja zaposlenemim orodja, s katerimi bo lahko poskrbel za učinkovitost na profesionalni in zasebni življenjski poti.

POSLOVNI BONTON
Pozdravljanje, seznanjanje in predstavljanje, nagovarjanje – naslavljanje, vikanje ali tikanje, točnost, vabila, opravičila, zahvale, telefoniranje, obdarovanje (izbira darila, vrednost, izročanje, sprejemanje), bonton na delovnem mestu, organizacija časa v poslovnem svetu, poslovni obisk (priprave, organizacija, sprejem, spremljanje gosta, pogostitev).

BONTON PRI MIZI
Priprava mize: sedežni red, pogrinjki, prti, prtički, kozarci, krožniki, pribor, svečniki in cvetje.
Vedenje pri mizi: druženje ob hrani in pijači (zdravica), prtiček, uporaba pribora, hrana (pravila pri uživanju različnih jedi), pijača, pogovor med obedom.

BONTON OBLAČENJA
Dvanajst ravni oblačenja, moška in ženska oblačila, modni dodatki, kako kombinirati barve (trenutno modne in vedno modne barve), obutev, osebna urejenost, nega in ličenje, nastop na televiziji.

GOVORICA TELESA
Pravila razlage govorice telesa, miti o govorici telesa, prvi vtis, nadzor prostora, medosebna razdalja, dotik, rokovanje, priklon, objem, poljub.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!