Z ustrezno komunikacijo do boljših medsebojnih odnosov in rezultatov dela

Predvideno število ur izvajanja programa Program traja od 4 do 16 andragoških ur (odvisno od dogovorjenega obsega, glede na potrebe naročnika).
Število udeležencev v programu Zaradi izvajanja praktičnih vaj je število udeležencev omejeno na največ 20.
Oblike izvajanja programa

Predavanje, vaje, diskusija, primeri iz prakse …

Ciljna skupina

Program je primeren za vse kolektive.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Ni posebnih pogojev za udeležbo. Kadar naročnik izbere več sklopov, se naslednjega (naprednega) sklopa udeležijo tisti, ki so bili na predhodnem/predhodnih sklopih, saj se sklopi navezujejo, nadgrajujejo.

Kraj in čas izvajanja

Pri naročniku ali na drugem primernem mestu. Za izvajanje programa potrebujemo prostor, v katerem je možno stole za udeležence postaviti v obliko črke U (po možnosti brez miz). Potrebujemo stole za udeležence, dve mizi za vaje, stol za izvajalko, listno tablo z listi, projektor, platno in računalnik.

Cilji programa
 • Ozavestiti svojo vlogo v komunikaciji.
 • Spoznati zakonitosti komunikacije in pravila za dobro komunikacijo s sodelavci in strankami oz. uporabniki storitev.
 • Znati analizirati potek komunikacije in uporabiti različne osebne stile za učinkovito komunikacijo.
 • Spoznati razliko med običajnimi, zahtevnimi in težavnimi strankami in se naučiti različnih – ustreznih pristopov do njih.
Namen programa

Namen programa je, da posameznik spozna svoj način komuniciranja z drugimi ter ugotovi, kateri vzorci obnašanja mu onemogočajo učinkovitejše komuniciranje. Udeležencem želimo ozavestiti njihovo sposobnost kontroliranja lastnih odzivov na dražljaje iz okolja. Prav tako jim želimo ozavestiti, da so konflikti v življenju nekaj običajnega in jih naučiti reševati na obziren način. Udeleženci bodo spoznali tudi različne tipe strank in različne pristope pri delu z njimi.

 • Zakaj je naše vedenje lahko problematično v odnosih do drugih, pa se tega sploh ne zavedamo?
 • Kako spreminjati svoje vedenje, da bomo v medosebnih odnosih obzirnejši in učinkovitejši?
 • Prepričanje, da drugi upravljajo z našimi čustvi (jezo, strahom, žalostjo itn.) nam onemogoča kontrolo samega sebe. Kako kontrolirati izražanje čustev?
 • Jedro nesporazumov je zelo pogosto v infantilnem doživljanju samega sebe, ko svojih ravnanj, želja, idej itn. ne ločimo od sebe kot bitja. Kritiko tako dojemamo osebno, se je branimo in pogosto ignoriramo tistega, ki jo je izrekel.
 • Kako kritiko sprejeti kot nekaj dobrega? Kako iz nekorektne kritike dobiti nekaj koristnega zase?
 • Kdaj nekomu dati kritiko? Kako jo korektno podati, da bo učinkovita? Kdaj, kako in zakaj jo stopnjevati?
 • Izbiranje med agresivnim, pasivnim, depresivnim in asertivnim vedenjem. Zakaj utrjevati asertiven način komunikacije?
 • Zakaj je intenzivno poslušanje tako težko in kako se ga naučiti?
 • Kdaj in zakaj raje izbrati dvosmerno komunikacijo? Katere so njene prednosti?
 • Učinkoviti načini reševanja konfliktov z uporabo transakcijske analize.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!