Kako najbolje predstaviti sebe in svojo organizacijo?

Predvideno število ur izvajanja programa Zaradi izvajanja praktičnih vaj je število udeležencev omejeno na največ 12.
Število udeležencev v programu Program traja od 4 do 16 andragoških ur (odvisno od dogovorjenega obsega, glede na potrebe naročnika).
Oblike izvajanja programa

Predavanje, vaje, snemanje in analiza nastopov, diskusija, primeri iz prakse …

Ciljna skupina

Program posebej priporočamo vsem vodilnim, tistim, ki sodelujejo s predstavitvami na sestankih, vsem, ki predstavljajo podjetje v javnosti, tudi komercialistom.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Ni posebnih pogojev za udeležbo. Kadar naročnik izbere več sklopov, se naslednjega (naprednega) sklopa udeležijo tisti, ki so bili na predhodnem/predhodnih sklopih, saj se sklopi navezujejo, nadgrajujejo.

Kraj in čas izvajanja

Pri naročniku ali na drugem primernem mestu. Za izvajanje programa potrebujemo prostor, v katerem je možno stole za udeležence postaviti v obliko črke U (po možnosti brez miz). Potrebujemo stole za udeležence, dve mizi za vaje, stol za izvajalko, listno tablo z listi, projektor in platno, računalnik, kamero.

Cilji programa
 • Udeleženci ozavestijo svoje govorne sposobnosti in posebnosti, s pozitivnim pristopom utrjujejo svoj govorni slog in odpravljajo pomanjkljivosti, tudi v neverbalni govorici. Soočajo se s tremo pri nastopih pred skupino in pred kamero, spoznajo njene vzroke in jo odpravljajo.
 • S praktičnimi vajami bomo dosegali samozavestnejše in prepričljivejše nastopanje. Z analizo nastopov, ki jih posnamemo z video kamero, bomo odpravljali pomanjkljivosti in utrjevali kvalitete nastopa udeležencev.
Tematska izhodišča
 • Samozavesten nastop.
 • Verodostojen in zanimiv govorec (stebri govora).
 • Govorica telesa in njena prepričljivost.
 • Obvladovanje treme in njeno spreminjanje v voljo do nastopa.
 • Priprava jasnega in prodornega govornega nastopa.
 • Posebnosti nastopa pred kamero.
 • Priprava na nastop ali predavanje.
 • Načini organizirane uporabe čustev.
 • Trening javnega nastopanja.
 • Vaje sproščanja čustvene napetosti.
 • Specifičnost nastopov (radio, TV, prireditev, predavanje, sestanek …).
Namen programa

Spretnosti javnega nastopanja se v svojem osebnostnem razvoju lahko naučimo in jih razvijemo do odličnosti. Priložnosti, ko moramo javno spregovoriti in se izpostaviti pred različnimi javnostmi, je vedno več. Za vse pa velja, da smo ob samozavestnem in pristnem nastopu, prepričljivejši. Če razumemo pojem javno nastopanje v najširšem smislu, ne samo pred kamero ali radijskim mikrofonom, imamo takih priložnosti vedno več. Bolje, kot jih izkoristimo, boljše priložnosti se nam odpirajo.

Uspešna predstavitev – javni nastop – temelj moje učinkovitosti pri delu.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!