Priprave na maturo iz angleščine

Predvideno število ur izvajanja programa 10 pedagoških ur
Število udeležencev v programu Po dogovoru
Oblike izvajanja programa

Individualno, v dvojici ali v skupini.

Ciljna skupina

Dijaki, ki se želijo optimalno pripraviti na maturo iz angleškega jezika.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Znanje angleškega jezika na evropski ravni vsaj B1.

Kraj in čas izvajanja

Po dogovoru.

O vseh pomembnih datumih in aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

Cilji programa

Optimalna priprava na čim boljšo oceno iz angleščine na maturi.

Za vas smo pripravili program Priprave na splošno maturo, ki je namenjen vsem šolajočim se dijakom zadnjega letnika gimnazije ali udeležencem maturitetnega tečaja, ki bodo v tekočem šolskem letu 2019/2020 opravljali splošno maturo.

Splošna matura, ki se lahko opravlja v dveh rokih – v spomladanskem (maj–junij) in jesenskem (avgust–september), je sestavljena iz treh obveznih predmetov: (1) slovenščine, (2) matematike in (3) tujega jezika ter (4, 5) dveh izbirnih predmetov. Kandidati jo lahko opravijo v enem roku v celoti (vseh pet predmetov naenkrat) ali v dveh zaporednih rokih (razdelitev predmetov je poljubna, npr. trije predmeti v prvem delu, dva predmeta v drugem delu).

Programe bomo po dogovoru z udeleženci izvajali v popoldanskih urah ali ob koncih tedna.

O vseh pomembnih datumih in aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

Teme, prisotne na maturi, pisanje esejev, nasveti za reševanje maturitetnih pol …

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!