Tri, štiri … ZDAJ! | začetni tečaj

Predvideno število ur izvajanja programa 30 pedagoških ur
Število udeležencev v programu Individualno, v paru ali skupina.
Ciljna skupina

Odrasli brez predznanja angleškega jezika oziroma z zelo malo znanja angleškega jezika (t. i. false beginners).

Pogoji za udeležbo/vključitev

Jih ni, le želja po spoznavanju novega tujega jezika.

Cilji programa

Udeleženci bodo po opravljenem tečaju znali osnove angleškega jezika po evropskem referenčnem okvirju A1–A2.

Namen programa

Spoznati osnove novega jezika oziroma obnoviti pozabljeno osnovno znanje angleškega jezika. Program je lahko tudi priprava na izpit iz angleškega jezika na stopnji A1 in A2 glede na Skupni evropski referenčni okvir.

Zakaj se udeležiti?

Zaradi pridobitve novega znanja osnovne stopnje angleškega jezika.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!