Z angleščino sva si na ti! | nadaljevalni tečaj

Predvideno število ur izvajanja programa 30 pedagoških ur
Število udeležencev v programu Individualno, v paru ali skupina.
Ciljna skupina

Odrasli, ki že imajo utrjeno osnovno znanje angleškega jezika in želijo svoje znanje izpopolniti na višji ravni.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Želja po izboljšanju znanja tujega jezika.

Že utrjeno osnovno znanje angleškega jezika vsaj na stopnji A2.

Cilji programa

Udeleženci bodo po opravljenem tečaju znali uporabljati znanje angleškega jezika po evropskem referenčnem okvirju B1–B2.

Tematska izhodišča

Teme, ki so potrebne za razumevanje angleščine na ravneh B1–B2, so:

  • razumevanje večine poljudnoznanstvenih besedil, filmov, literarnih besedil;
  • samostojno se znajti v določenih opisanih situacijah;
  • pisati krajša besedila, v katera vključiš svoje vtise, mnenja, ideje;
  • nepripravljeno se vključiti v pogovore idr.
Namen programa
  • Izpopolniti znanje angleškega jezika.
  • Lahko tudi kot priprava na izpit iz angleškega jezika na stopnji B1 in B2 glede na Skupni evropski referenčni okvir.
Zakaj se udeležiti?
  • Zaradi izpopolnitve znanja angleškega jezika.
  • Dvig osebnostne rasti.
  • Zaradi boljšega znanja jezika.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!