Tri, štiri … ZDAJ! | začetni tečaj

Predvideno število ur izvajanja programa 15 pedagoških ur
Število udeležencev v programu Individualno, v paru ali skupina.
Oblike izvajanja programa

Predavanje (zagrebška metoda), dialogi, YouTube (esperantski kratki filmi), zabavne igre.

Ciljna skupina
 • Vse starostne skupine.
 • Vsi, ki si želijo enakopravnega komuniciranja.
Pogoji za udeležbo/vključitev

Predznanje ni potrebno.

Cilji programa

Udeleženci se bodo v esperantu naučili osnovnih dialogov, osebne predstavitve, pisanja pisem, branja lažjih besedil …

Tematska izhodišča
 • Kratka zgodovina esperanta.
 • Abeceda, izgovorjava, slovnica.
 • Učbenik v dvanajstih lekcijah (»zagrebška metoda«).
 • Udeleženci se predstavijo, opišejo svoje hobije, svoj kraj, dežele, države.
 • Pisanje čestitk, razglednic in pisem.
 • Seznanitev z esperantskimi društvi, časopisi, radijskimi postajami, spletnimi stranmi.
Namen programa
 • Naučiti se branja, pisanja in osnovnega sporazumevanja v esperantu.
 • Seznaniti se z možnostjo uporabe (potovanja, dopisovanja iskanja prijateljev z vsega sveta).
 • Seznanitev s spletnimi stranmi, kjer najdemo tečaje, e-knjige, radijske in televizijske postaje, ki oddajajo v esperantu.
Metode in oblike dela
Zakaj se udeležiti?
 • Ker je esperanto najlažji jezik na svetu, saj se osnov naučimo desetkrat hitreje kot angleščine, to pa nam omogoča enakopravno komunikacijo z ljudmi, ki jim je angleščina materni jezik.
 • Ker bomo spoznali veliko novih prijateljev z vseh celin.
 • Ker bomo potovali ceneje, saj nam mnogi esperantisti nudijo brezplačna prenočišča, prehrano in vodenje po mestih.
 • Kratka zgodovina esperanta.
 • Predstavitev udeležencev, svojega kraja in dežele.
 • Naučili se bomo 400 najpogosteje uporabljenih jezikovnih korenov.
 • Slovnica, ki obsega samo 16 pravil.
 • Zagrebška metoda v 12. lekcijah (tudi na spletu).
 • Igre v esperantu, kjer se bodo udeleženci naučili besede za živali, rastline, stvari, barve, pridevnike.
 • S pomočjo risanke »Mazi en Gondolando« se bodo udeleženci učili izgovorjave in novih besed.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!