Priprava na nadaljevanje šolanja v Avstriji | srednja šola

Predvideno število ur izvajanja programa 30 pedagoških ur; prilagoditev udeležencem/organizaciji.
Število udeležencev v programu Individualno, v paru ali skupina.
Ciljna skupina

Šolarji ali dijaki s predznanjem nemščine.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Predznanje nemščine.

Cilji programa

Utrditi in nadgraditi znanje nemščine kot tujega jezika, ki je potrebno za nadaljevanje šolanja v Avstriji, saj poteka pouk nemščine v Avstriji drugače kot pri nas.

Tematska izhodišča

Osnovno besedišče in slovnica na ravni A2/B1.

Namen programa

Pomoč pri premostitvi jezikovnih težav na začetku in pri nadaljevanju šolanja v tujini.

Zakaj se udeležiti?

Ker se nerazumevanje slovnice in slabo besedišče predvsem v višjih letnikih srednješolskega šolanja v Avstriji izkaže kot velik problem in kot ovira za pristop k maturi oziroma k zaključnem izpitu.

V celoletnem programu (za šolsko leto) bomo utrdili in nadgradili osnovno besedišče ter slovnico na ravni A2/B1. Pripravljali se bomo na način učenja nemščine, kot to poteka v Avstriji (delo z besedili in pisanje različnih neumetnostnih besedil).

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!