S slovenščino sva si na ti! | nadaljevalni tečaj

Predvideno število ur izvajanja programa 30 pedagoških ur; prilagoditev udeležencem/organizaciji.
Število udeležencev v programu Individualno, v paru ali skupina.
Ciljna skupina

Program je namenjen predvsem tujcem, priseljencem in migrantom, ki živijo in delajo v Sloveniji in ki si želijo pridobiti nadaljevalno znanje slovenskega jezika.

Namen programa

Tečaji slovenščine so namenjeni vsem, ki jim slovenščina ni prvi/materni jezik. Ponudili bomo različne tečaje (na različnih ravneh) z zanimivim in najučinkovitejšim poukom ter s kakovostnimi gradivi. Skozi tečaj se bodo udeleženci naučili pravilne rabe slovenskega jezika, lepše izgovarjave, spoznali bodo tudi slovensko kulturo, zgodovino in ustavno ureditev Republike Slovenije.

Na nadaljevalnem tečaju se obravnavajo teme, ki so povezane z znanimi rečmi doma, v službi, šoli in prostem času, berejo se pisna besedila v vsakdanjem jeziku ali tista, ki so povezana z delom udeležencem, poroča se o izkušnjah, dogodkih, opisujejo se želje, ambicije. Udeleženci se bodo naučili izražati svoje mnenje in ga utemeljevati. Sposobni se bodo nepripravljeni vključiti v pogovor, znali bodo razložiti svoja prepričanja, poglede in načrte. Napisati bodo znali besedila, povezana s splošnimi temami ali temami s področja osebnega zanimanja.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!