Jaz in ti | individualne ure

Predvideno število ur izvajanja programa Trajanje programa bomo prilagodili posameznikom/skupini/organizaciji.
Ciljna skupina

Individualne ure so namenjene so odraslim osebam, ki se zaradi delovnega časa ne morejo prilagoditi urniku skupinskih tečajev ali se raje učijo individualno. Taka oblika učenja je primerna tako za začetnike kot tiste, ki se v slovenskem jeziku že samozavestno sporazumevajo.

Cilji programa

Glavni cilj programa je razviti sporazumevalno zmožnost v slovenščini. Udeleženci tečaja se jezik zato učijo v procesu sporazumevanja, torej v rabi, skozi simulacijo najrazličnejših vsakdanjih govornih položajev. V program so vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: govorjenje, pisanje, poslušanje in branje.

Namen programa

Tečaji slovenščine so namenjeni vsem, ki jim slovenščina ni prvi/materni jezik. Ponudili bomo različne tečaje (na različnih ravneh) z zanimivim in najučinkovitejšim poukom ter s kakovostnimi gradivi. Skozi tečaj se bodo udeleženci naučili pravilne rabe slovenskega jezika, lepše izgovarjave, spoznali bodo tudi slovensko kulturo, zgodovino in ustavno ureditev Republike Slovenije.

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!