Slovenščina za starše | za priseljence

Predvideno število ur izvajanja programa 15 pedagoških ur.
Število udeležencev v programu Skupina.
Ciljna skupina

Slovenščina za starše je neformalni program, ki je namenjen staršem, ki imajo svoje otroke v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah na Koroškem.

Cilji programa

V programu bodo udeleženci pridobili osnovno znanje slovenščine za praktično in vsakdanjo (upo)rabo v življenju, razvijali bodo govorne, bralne, slušne in sporazumevalne spretnosti. Vsebine, ki se bodo navezovale na situacije, s katerimi se starši soočajo v vsakdanjem življenju (praktični primeri, dialog med staršem in učiteljem, delo s pisnimi in informacijskimi viri ipd.), bomo prilagodili ciljni skupini.

Namen programa

Tečaji slovenščine so namenjeni vsem, ki jim slovenščina ni prvi/materni jezik. Skozi tečaj se bodo udeleženci naučili pravilne rabe slovenskega jezika in lepše izgovarjave.

Listina o zaključku izobraževanja

Po uspešno opravljenem tečaju bodo udeleženci pridobili potrdilo o udeležbi.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!