Tri, štiri … ZDAJ! | začetni tečaj

Predvideno število ur izvajanja programa 30 pedagoških ur.
Število udeležencev v programu Individualno, v paru ali skupina.
Ciljna skupina

Otroci, mladostniki, odrasli, upokojenci.

Učenje poteka v starostno in po znanju združenih homogenih skupinah.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Veselje do španskega jezika in želja po znanju.

Cilji programa

Udeležence navdušiti za španski jezik, jih naučiti osnov jezika, v njih vzbuditi veselje in interes za pridobivanje novega znanja.

Tematska izhodišča
 • Osnovni dialog v španščini (kako se predstaviti, vprašati po imenu, počutju, starosti, kraju bivanja …).
 • Števila.
 • Barve.
 • Predstavitev svoje družine.
 • Šola (šolski predmeti).
 • Prostočasne aktivnosti.
 • Počitnice.
 • Hrana in pijača.
 • Šport.
 • Opis domačega kraja.
 • Domače živali.
 • Opis oseb.
 • Praznovanja.
 • Spoznavanje kulture in običajev špansko govorečih držav.
Potrebni pripomočki
Listina o zaključku izobraževanja
Metode in oblike dela
Zakaj se udeležiti?
 • Udeleženci osvojijo osnovne govorne in bralne veščine.
 • Udeleženci se naučijo osnov pisnega sporočanja v španščini.
 • Udeleženci so zmožni slušnega razumevanja preprostih besedil.
 • Udeleženci se spoznajo s kulturo in z običaji špansko govorečih držav.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!