Obvestila

Zaključek študijskega krožka "Kdo je Prežih?"

Zaključek študijskega krožka "Kdo je Prežih?"

Včeraj, v torek, 14. junija 2022, je Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA) v sodelovanju z Dnevnim centrom Ravne na Koroškem, dislocirano enoto Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV), v prostorih Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem, izpeljala zaključno prireditev študijskega krožka »Kdo je Prežih?«, katerega mentorica je bila dr. Anja Benko, somentorica pa Mihaela Knez.

Učenje v študijskih krožkih vodi v konkretne zaključke. Na včerajšnjem dogodku smo predstavili dva akcijska cilja krožka:

 1. čudovito razstavo likovnih izdelkov, ki so jih na temo Prežihovih motivov ustvarili učenci Dnevnega centra Ravne, in
 2. unikatno izdelano družabno igro Prežihov spomin.

Z obojega je razvidna ustvarjalnost in kreativnost vseh vpletenih, s tovrstnim udejstvovanjem pa smo želeli prispevati k razvoju našega kraja in k njegovi promociji tudi širše.

Na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem smo veseli, da z Dnevnim centrom, dislocirano enoto CUDV Črna na Koroškem, že drugič zapored tkemo niti študijskih krožkov na Ravnah na Koroškem in da študijske krožke, izpeljane znotraj našega javnega zavoda LURA, podpira tudi naš ustanovitelj – Občina Ravne na Koroškem.

Po lanskoletni tematiki, ko so se učenci dnevnega centra posvečali čebelam, smo se tokrat znotraj krožka s številnimi zunanjimi mentorji osredotočili na spoznavanje našega koroškega pisatelja Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca, saj bomo v prihodnjem letu praznovali 130-letnico njegovega rojstva. V lokalnem okolju smo pričeli člane študijskega krožka ozaveščati o literarni dediščini in kulturni podobi našega kraja, ki je tesno povezana z omenjenim koroškim literatom, hkrati pa je krožek odlična popotnica za prihodnja raziskovanja.

Znotraj krožka Kdo je Prežih? smo se posvečali:

 • spoznavanju literarne in kulturne dediščine koroškega literarnega ustvarjalca (brali smo črtice in jih predelali v lahko oziroma razumljivo obliko),
 • poglobljenemu spoznavanju Prežihovega opusa in razumevanju prebranega (udeleženci so se naučili, kako biti strpen, kako premagati strah, kako pomembna je slovenska beseda, kako se občuti bolečina, ki se poraja ob revščini),
 • spoznavanju lokalnega koroškega okolja s povezovanjem literature (obiskali smo Prežihovino, prisluhnili predavanju gospe Andreje Šipek iz Koroškega pokrajinskega muzeja, z mentorico Jano Stopajnik smo se podali na pot Čez goro k očetu),
 • povezovanju prebranega in poustvarjanju,
 • likovnemu ustvarjanju na motive in teme iz Prežihovih literarnih del (mentorica Mateja Kristavčnik).

Za piko na i pa smo izdelali še družabno igro Prežihov spomin, katere izdajo je sofinancirala Občina Ravne na Koroškem in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Oblikovanje družabne igre je bil cilj študijskega krožka že od začetka delovanja. Za tovrstno igro smo se odločili, ker je preprosta, namenjena tako odraslim kot otrokom, ker krepi naš spomin in veča koncentracijo. Prežihov spomin sestavlja 11 parov risbic, narisanih na temo pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca, ki so jih ustvarili učenci Dnevnega centra Ravne na Koroškem. Cilj igre je približati vsem literarno dediščino koroškega pisatelja in spodbuditi raziskovanje njegove literature ter dvigniti bralno kulturo. Oblikovalec igre je domačin Jasko Kambur. K prvemu preizkusu družabne igre Prežihov spomin smo na včerajšnjem dogodku povabili gospoda župana Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena, in županjo Občine Črna na Koroškem, mag. Romano Lesjak. Za zgolj en par razlike je zmagala slednja.

Na včerajšnji prireditvi so učenci Dnevnega centra Ravne na Koroškem nastopili s tremi dramatizacijami Prežihovih črtic, in sicer Solzice, Potolčeni kramoh in Levi devžej. Vsak nastop je bil poseben in navdihujoč ter je, kakor je zapisal Prežih za solzice, napolnil prostor razstavišča s tisto »prelepo svetlobo«.

Na prireditvi »Kdo je Prežih?«, ki jo je povezovala Janja Širnik, so spregovorili (navedeni po vrstnem redu nastopajočih):

 • dr. Anja Benko, direktorica javnega zavoda LURA,
 • Mihaela Knez, vodja in srce Dnevnega centra Ravne na Koroškem,
 • Dalja Pečovnik, direktorica CUDV Črna na Koroškem,
 • dr. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem in predsednik Uprave Prežihove ustanove,
 • mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na Koroškem,
 • mag. Irena Oder, direktorica Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem,
 • Andreja Šipek, Koroški pokrajinski muzej.

Program je glasbeno popestril in dopolnil koroški kantavtor Milan Kamnik.

Študijski krožki, ki so razpršeni po vsej Sloveniji, so vedno polni ustvarjalnega naboja, mogoče predvsem že zato, ker so drugačni od ustaljene predstave o učenju. Za nas, mentorje, so privlačni, navdihujoči in zares – lepi. S sabo vsakič znova – tako kot vigred – prinesejo neko novo življenje ter pustijo pečat v lokalnem okolju. Največji doprinos pa pustijo v nas samih, ki v tovrstnih krožkih sodelujemo, saj z njimi vsi skupaj rastemo in se notranje bogatimo.

Veseli in ponosni smo, da nam je z združenimi močni uspelo realizirati zastavljeno. Najpomembnejše pa je, da smo v lokalnem okolju opolnomočili tudi večkrat prezrte družbene skupine ter jim na drugačen in njim prilagojen način predstavili pomembnost našega koroškega literarnega ustvarjalca – Prežihovega Voranca.

Hvala vsem, ki ste prispevali svoj delček v mozaiku študijskega krožka »Kdo je Prežih?«.

(Študijski krožki so bili v Slovenijo vpeljani v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in delujejo pod okriljem Andragoškega centra Slovenije. Na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem tovrstne krožke izvajajo šele zadnja štiri leta, od leta 2019 dalje. Do danes so jih uspešno zaključili že 12, v tem mesecu pa se zaključujejo še trije, ki so potekali letos.)

Fotogalerija dogodka (foto: Lea Golob, Fotofabrik: https://www.fotofabrik.si/): https://lura.si/utrinki/galerija/389-zakljucna-prireditev-studijskega-krozka-kdo-je-prezih-koroska-osrednja-knjiznica-dr-franca-susnika-ravne-na-koroskem-14-6-2022.

Slovenščina za Ukrajince (začetni tečaj slovenščine)

Slovenščina za Ukrajince (začetni tečaj slovenščine)

SLOVENŠČINA ZA UKRAJINCE/SLOVENE LANGUAGE COURSE FOR UKRAINIANS

 

Vabimo vas k vpisu v začetni tečaj slovenščine SLOVENŠČINA ZA UKRAJINCE, ki bo potekal v dopoldanskem času na Ravnah na Koroškem.

Nadaljnje informacije (lokacija, termini ipd.) bodo znane naknadno. Pričnemo takoj, ko se skupina napolni. Tečaj bo za udeležence brezplačen, za gradivo se bomo dogovorili pred pričetkom.

Informativna prijava: https://forms.gle/nNnYGGa1YSdfoe5K8.

 

We invite you to enroll in the initial Slovene language course SLOVENIAN FOR UKRAINIANS, which will take place in the morning in Ravne na Koroškem.

Further information (location, dates, etc.) will be shared later. We will start as soon as the group is full. The course will be free for participants, the material will be agreed upon the start.

Informative application: https://forms.gle/nNnYGGa1YSdfoe5K8

 

(Tečaj bo potekal v okviru KISS /Koroškega informacijskega in svetovalnega središča/ in ga sofinancira tudi Občina Ravne na Koroškem.)

Prva Erasmus+ izmenjava osebja na LURA

Prva Erasmus+ izmenjava osebja na LURA

V tednu od nedelje, 22. 5., do petka, 27. 5. 2022, smo na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem gostili prvo Erasmus+ izmenjavo (program KA1) v naši 63-letni zgodovini zavoda, in sicer štiri goste iz našega partnerskega izobraževalnega centra za odrasle Ceper Cehel iz Andaluzije v Španiji: Juana, Marío Pilar, Antonia in Jesúsa. Glavni cilj njihovega obiska je bilo opazovanje našega dela, spoznavanje naših partnerjev v lokalnem okolju, izmenjava dobrih praks, pridobitev novih spretnosti in kompetenc.
 
Gostom smo pobližje predstavili delovanje našega javnega zavoda, projekte, dejavnosti in sistem izobraževanja v Sloveniji. Pozdravil in sprejel jih je dr. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem.
 
Ker je v času njihovega obiska na Koroškem potekalo veliko aktivnosti v okviru festivala 27. Tedni vseživljenjskega učenja (TVU), smo jih popeljali na številne dogodke naših partnerjev, ravno s tem pa so dobili občutek, kako povezovalno delujemo v lokalnem okolju.
 
Prisostvovali in soustvarjali so ure španščine na Gimnaziji Ravne na Koroškem, kjer so jim dijaki pod mentorstvom Petre Podstenšek, prof. španščine in geografije, pobližje v njihovem jeziku predstavili Slovenijo, običaje, turistične znamenitosti, kulture posebnosti našega naroda, tipično hrano (poskusili so slovensko potico), dijakinja Tina Kalajžič jim je zaigrala na harmoniko, naučili so jih nekaj osnovnih slovenskih besed. Naši gostje pa so jim v predstavili špansko kulturo in odgovorili na vprašanje, v čem se razlikujejo od drugih, s tem pa so dijaki dobili priložnosti spoznati naravne govorce jezika, ki se ga učijo, in v praksi preizkusiti svoje znanje. Maria Pilar jim je v četrtek spekla še okusno originalno špansko tortiljo, ki je v hipu pošla.
 
Gostje so se udeležili še mednarodne delavnice Future focused blended learning in science and engineering, ki jo je organizirala Fakulteta za tehnologijo polimerov (FTPO), prisluhnili vajam moškega pevskega zbora Vres, si ogledali, kako poteka tečaj komunikacije za koroško podjetje, ki je potekal v Dravogradu in ga je organizirala LURA, prisostvovali so Paradi učenja v Slovenj Gradcu, ki jo je na Koroškem izpeljal MOCIS in na kateri so navezali stike z drugimi deležniki izobraževanja v regiji ter spoznali njihove dejavnosti, pobližje se jim je predstavila tudi Srednja šola Ravne na Koroškem in gospa mag. Ivanka Stopar, prof., ravnateljica, jih je popeljala po učilnicah in jim predstavila programe, sprejeli so jih na Cenetu Štuparju v Ljubljani in na Andragoškem centru Slovenije, s tem pa so dobili vpogled tudi v delovanje drugih ljudskih univerz v Sloveniji in še podrobneje v sam sistem izobraževanja odraslih pri nas.
 
Španske goste smo seznanili še s kulturno in naravno dediščino Koroške: popeljali smo jih na Prežihovino, Ivarčko jezero, Tim Kolar Erat (ZKŠTM in TIC Ravne) jim je v okviru TVU razkazal Strojno, Šentanel in Jamnico, kjer so imeli možnosti poskusiti tudi koroško domačo »košto«, pod strokovnim vodstvom dr. Karle Oder so si ogledali štauharijo in kovačnico, obiskali so še muzej na Ravnah in v Slovenj Gradcu, galerijo v Slovenj Gradcu, Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem jim je predstavila mag. Jelka Kos …
 
Nad doživetim in videnim so bili gostje iz Španije navdušeni in obljubljajo, da se bodo k nam še vrnili.
 
Iskrena zahvala vsem, ki ste nam pomagali pri soustvarjanju in izpeljavi našega prvega Erasmus+ programa ter ime Koroške na takšen ali drugačen način ponesli v Andaluzijo v Španijo.
 
Spoznavam besedo na dan (pripomoček za učenje slovenščine)

Spoznavam besedo na dan (pripomoček za učenje slovenščine)

Na dogodku bo Anja Strajnar, ki že več kot 10 let poučuje tujce slovenščino, soavtorica nekaj učnih gradiv za učenje slovenščine in avtorica Besede na dan, predstavila in prikazala, zakaj in kako je nastala Beseda na dan ter kako lahko to gradivo uporabimo pri pouku, tečajih ali učenju slovenščine kot tujega jezika. Učni pripomoček zagotavlja individualni pristop in omogoča številne raznolike aktivnosti, sproščenost pri učenju slovenščine kot tujega jezika in dokazuje, da je tudi učenje jezika lahko zanimivo, prijetno in zabavno. Vabljeni vsi, ki se ukvarjate s slovenščino kot tujim jezikom, poučujete učence tujce v osnovnih in srednjih šolah, vsi, ki delujete na področju izobraževanja odraslih, tudi vsi tisti, ki se šele učite slovensko ... Veseli bomo, če boste informacijo delili še s kom, ki bi ga vsebina dogodka zanimala. (Več o pripomočku Beseda na dan na spletni strani: https://besedanadan.si/.)

Dogodek organiziramo v sklopu 27. Tednov vseživljenjskega učenja in bo potekal v ponedeljek, 23. 5. 2022, ob 20. uri (predvidoma 45 minut), preko ZOOM-a ter je za vse brezplačen.

Povezava:

https://arnes-si.zoom.us/j/99664486166?pwd=RGNxR3NVMXpxaEZtMnFlY1dMUjJmUT09

Meeting ID: 996 6448 6166

Passcode: 262090

Kontaktna oseba: dr. Anja Benko, 041 313 838, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vljudno vabljeni!

Ljudska univerza Ravne na Koroškem

(Dogodek sofinancira Občina Ravne na Koroškem.)

 

Koledar prireditev v sklopu 27. festivala Tedni vseživljenjskega učenja

Koledar prireditev v sklopu 27. festivala Tedni vseživljenjskega učenja

 

Od 9. 5. do 12. 6. 2022 bo Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA) na območju Koroške koordinirala številne naše partnerje v projektu. Skupaj bomo izpeljali preko 150 dogodkov, na katere vas že sedaj vljudno vabimo. Lokalna tema LURA je v tem letu "(spo)ZNANJE BREZ MEJA", vse prireditve pa najdete pod naslovi "SPOZNAVAM ..."

Po številnih brezplačnih dogodkih lahko pobrskate po spletni strani TVU 2022: https://tvu.acs.si/sl/domov/ (iščite pod koordinatorstvom "Ljudska univerza Ravne na Koroškem"), tedenske napovednike pa objavljamo tudi na naši spletni strani LURA: https://lura.si/projektni-krog/tvu/382-tvu-2022.

Dogajanje po celotni Koroški bo v petih tednih trajanja TVU 2022 izredno pestro, zato izkoristite priložnosti za obisk, udeležbo, soustvarjanje, izpopolnjevanje in nadgradnjo vseživljenjskega učenja ...

Spletno predavanje in delavnica: Rokovanje z dojenčkom in gibalni razvoj otroka

Spletno predavanje in delavnica: Rokovanje z dojenčkom in gibalni razvoj otroka

Na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem organiziramo spletno predavanje in delavnico Rokovanje z dojenčkom in gibalni razvoj otroka.

S predavateljico Ano Skarlovnik Petrič, diplomirano fizioterapevtko, specialistko razvojno nevrološke obravnave za otroke (RNO terapevt) in IAIM inštruktorico masaže za dojenčke, se bomo pogovarjali o osnovah pravilnega rokovanja z dojenčkom, pomenu kvalitetnega gibalnega razvoja otroka ter o najpogostejših, ključnih napakah in zmotah pri otrokovem motoričnem razvoju, ki nanj vplivajo celo življenje. Na predavanju bomo spregovorili o razvoju otroka v preteklosti in poskušali ugotoviti, kako sodoben življenjski slog vpliva na gibalni razvoj otrok ter kakšne pogoje zanj so imeli naše babice in dedki. Predavanje in delavnica sta namenjena staršem, starim staršem ter vsem, ki vas zanima otrokov gibalni razvoj. Dogodek poteka v okviru KISS (Koroško informacijsko in svetovalno središče) in ga sofinancira Občina Ravne na Koroškem, zato je za udeležence brezplačen.

🎯Se vidimo 21. aprila ob 20. uri (Zoom).

Prijave: https://forms.gle/cMzB1CLjvEDMWnTT7

Še eno prosto delovno mesto ... Postanite naš novi sodelavec/sodelavka!

Še eno prosto delovno mesto ... Postanite naš novi sodelavec/sodelavka!

Ljudska univerza Ravne na Koroškem razpisuje še eno prosto delovno mesto ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (m/ž).

Če te veseli delo z odraslimi, vabljen/-a, da pošlješ prijavo in se nam pridružiš. Zadnji dan za oddajo je sreda, 20. 4. 2022. Prijave zbiramo zgolj preko elektronske pošte (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Objavo o prostem delovnem mestu najdete tudi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje: https://www.iskanjedela.si/search-jobs?distance=3&STATE=Koro%C5%A1ka&jobId=2824971.

Za več informacij smo vam dosegljivi preko elektronske pošte (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali preko telefonske številke (02 82 15 073, 030 666 790).

RAZPIS: ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (M/Ž)

Naziv delodajalca

Ljudska univerza Ravne na Koroškem

Naslov delodajalca

Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem

Kontaktna oseba delodajalca za kandidate

Darinka Gostenčnik; telefon: 02 82 15 073/030 666 790; elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Naziv delovnega mesta oziroma dela

Organizator izobraževanja odraslih (m/ž)

Opis del in nalog

Izvajanje svetovalne dejavnosti (1. točka prvega odstavka 24. člena ZIO-1), organiziranje in vodenje izobraževalnih programov, organiziranje in vodenje nacionalnih in mednarodnih projektov, opravljanje dela s slušatelji, svetovanje in pomoč udeležencem v projektih in izobraževalnih programih, opravljanje logističnega dela, sodelovanje z vodstvom zavoda, predavatelji, poslovnimi partnerji in eksternimi institucijami, opravljanje drugega dela po navodilih direktorja in po splošnih aktih zavoda.

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela

Ravne na Koroškem

Izobrazba

Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., izobraževalne vede

Trajanje zaposlitve

Določen čas, 12 mesecev

Delovni čas

Polni delovni čas

Vozniški izpit

B

Znanje jezikov

Dobro ustno in pisno izražanje v slovenskem jeziku; zaželeno aktivno znanje angleškega in nemškega jezika

Računalniška znanja

Urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, poznavanje računalniških omrežij, poznavanje operacijskih sistemov, računalniško oblikovanje

Drugi pogoji

 • Izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje (potrdilo)
 • Pedagoško-andragoška izobrazba v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja (potrdilo)
 • Strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja (potrdilo)
 • Dobre organizacijske sposobnosti
 • Delo v timu
 • Skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog
 • Potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev)
 • Potrdilo iz kazenske evidence (potrdilo pristojnega sodišča), da oseba še ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora več kot 6 mesecev (potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev)
 • Potrdilo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in da zoper njo ni bil uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev)
 • V primeru razgovora s kandidatom mora imeti le-ta s seboj na vpogled originalno potrdilo o izobrazbi in strokovnem izpitu iz področja VIZ
 • Upoštevali bomo samo popolne vloge, poslane izključno po e-pošti

Prijava je mogoča do

20. 4. 2022

Način prijave kandidatov

Kandidati naj pošljejo vlogo z dokazili po e-pošti (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

Urnik dela

Stalen urnik

Poskusno delo

3 mesece

Objava PD na

Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec

Študijski krožki in TVU v letu 2022

Študijski krožki in TVU v letu 2022

Z veseljem sporočamo, da smo na javnem razpisu za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2022, ki ga je v februarju 2022 razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in katerega predmet je sofinanciranje izobraževalnih programov izobraževanja odraslih, in sicer s ciljem: povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dobili odobrene vse prijavljene programe in dejavnosti.

ŠTUDIJSKI KROŽKI

V letošnjem letu bomo tako v našem javnem zavodu s sofinanciranjem MIZŠ izvajali (nekatere stvari tečejo že od pričetka letošnjega leta) 3 ŠTUDIJSKE KROŽKE:

1) Več kot le razglednica – v sodelovanju s Koroškim filatelističnim društvom – KFD (Koroško filatelistično društvo – KFD);

2) Kdo je Prežih? – v sodelovanju z Dnevnim centrom Ravne na Koroškem, ki je dislocirana enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV Črna na Koroškem);

3) Investicija vame – branje zame – v sodelovanju Društvom Altra, Enoto Prevalje (Društvo Altra).

         

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA) je ponovno postala tudi OBMOČNI KOORDINATOR 27. TEDNOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) ZA KOROŠKO. Gre za največjo in najvidnejšo promocijo vseživljenjskega učenja v Sloveniji. Festival se bo letos odvijal v času od 9. maja do 12. junija 2022, lokalna tema našega zavoda in naših številnih partnerjev širom Koroške, ki bodo z nami soustvarjali dogajanje, dogodke, prireditve, pa bo "(spo)ZNANJE BREZ MEJA".

Povezava do spletne strani festivala: https://tvu.acs.si/sl/domov/.

Sledite nam in vabljeni že sedaj na pestro majsko in junijsko dogajanje za Koroškem, kjer bomo skupaj spoznavali vseživljenjsko učenje.

Vseslovenska akcija »DAN ZA SPREMEMBE« – Soustvarjamo (zdravo) skupnost

Vseslovenska akcija »DAN ZA SPREMEMBE« – Soustvarjamo (zdravo) skupnost

Dan za spremembe je največja vseslovenska prostovoljska akcija, ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov vseh starosti k aktivnemu odzivu na potrebe svoje skupnosti.

Občina Ravne na Koroškem se bo letos osmič zapored pridružila vseslovenski akciji »Dan za spremembe – SOUSTVARJAMO (ZDRAVO) SKUPNOST«, ki jo že deveto leto organizira Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva.

V letošnjem letu bo osrednji kulturni dogodek izpeljan v četrtek, 7. 4. 2022, od 16. do 18. ure, v grajskem parku na Ravnah na Koroškem. Društva in javni zavodi se bodo predstavili na stojnicah s širjenjem in z ozaveščanjem povezovanja, spodbujali dobro in spoštljivo medsebojno komunikacijo, strpnost, sprejemanje drugačnosti in izvajali drobna dejanja prijaznosti. (Več informacij: https://www.ravne.si/objava/613739?fbclid=IwAR1_1K2J6GmakXB7MQ6ggszQAN0AMCkajJXnHpqTWUbA8u-n69LuKpiyakM.)

V grajskem parku bo v četrtek popoldne tudi Ljudska univerza Ravne na Koroškem!

Na stojnici vam bomo predstavljali našo dejavnost in programe ter udeležence dogodka seznanjali z možnostjo reševanja vprašalnika SVOS na Ravnah na Koroškem, saj je LURA lokalna točka SVOS na Koroškem (https://lura.si/svetovalni-krog/lokalna-tocka-svos). Pobližje bomo predstavljali predvsem tisti del vprašalnika SVOS, ki se nanaša na osebno blaginjo in zdravje, saj lahko reševalci po končanem testu prejmejo individualna priporočila o zdravem življenjskem slogu.

Pripravili bomo tudi vprašanja oziroma nagradno igro, vezano na temo zdravja, človeškega telesa, rekreacije ... Obiskovalci, ki bodo pravilno odgovorili na največ vprašanj, bodo prejeli drobno pozornost za sodelovanje in izkazano znanje/védenje.

Čistilno akcijo, ki načrtovana za soboto, 9. 4. 2022, bomo zaposleni na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem izvedli v petek, 15. 4. 2022.

Vabljeni v četrtek, 7. 4. 2022, popoldne, med 16. in 18. uro, v grajski park na Ravne na Koroškem.

Kontakt

Ljudska univerza Ravne – LURA
Gačnikova 3
2390 Ravne na Koroškem

Telefon:
02 82 15 073

Elektronski naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Delovni čas

Ponedeljek, torek, četrtek: 
7.0015.00

Sreda: 
7.0017.00

Petek: 
7.0013.00

Uradne ure

Ponedeljek, torek, četrtek: 
10.0012.00

Sreda: 
9.00–11.00 in 14.00–16.00

Ob petkih ni uradnih ur.

Kontaktirajte nas

Polja označena z (*) so obvezna!
Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Invalid Input
Manjkajoč podatek!
Neveljavno!

Ravnilo za pomoč pri branju

S premikanjem miškinega kazalca po spletni strani vam bo ravnilo sledilo.
Da spletno ravnilo izklopite, uporabite tipko ESC ali gumb na levi strani strani za IZKLOP RAVNILA.