Čudoviti svet čebel

Čudoviti svet čebel

V mesecu maju, ko med drugim obeležujemo tudi svetovni dan čebel, smo na LURA pod vodstvom mentorice Maje Sadar izpeljali študijski krožek na temo čebel. Ker kljub vse boljši ozaveščenosti o pomenu teh živih bitij še vedno premalo poznamo njihov svet, ki je za nas tako pomemben, smo se odločili, da bomo v okviru študijskega krožka »Čudoviti svet čebel« aktivirali ranljive skupine in skupaj z njimi spoznavali pomen čebel na različnih področjih. K sodelovanju smo tako povabili Dnevni center Ravne na Koroškem, ki je dislocirana enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem pod vodstvom Mihaele Knez. Vanj so vključeni učenci z motnjo v duševnem razvoju in kombiniranimi, pridruženimi motnjami, ki se izobražujejo po posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

Skupaj smo si zastavili izobraževalne in akcijske cilje ter v okviru teh izpeljali različne delavnice in aktivnosti: predavanje na temo čebele in čebelnjaki v preteklosti, predavanje o pomenu medu v prehrani in o uporabi medu za zdravje, ogled čebelnjaka na Prevaljah, delavnica lahkega branja, petje pesmi ob spremljavi glasbenih inštrumentov, pisanje po tablicah iz voska in poslikava panjskih končnic. Še posebej se nam je v spomin vtisnil tako imenovani medeni dan, ki smo ga preživeli v Topli, saj smo med drugim pripravili zdrav medeni napitek, spekli medenjake ter izdelali različne medene maske za obraz.

Zaključek celomesečnega dogajanja se je odvil v Slovenj Gradcu v Medenem raju Perger, kjer nam je gospod Hrabroslav Perger razkazal galerijo Perger. Seznanili smo se s potekom izdelovanja sveč, izdelave medenjakov, lectovih src, medenih napitkov, medenih bonbonov. Z ogledom smo svoje pridobljeno znanje razširili in ga obogatili. Naštete dobrote smo tudi pridno degustirali.

Delo v okviru študijskega krožka je potekalo na različnih nivojih in je bilo prilagojeno sposobnostim in zmožnostim udeležencev. Pri izvedbi krožka so nam poleg vseh zaposlenih v Dnevnem centru na pomoč priskočili tudi predstavnica Muzeja Ravne na Koroškem, kustosinja Lilijana Suhodolčan, člani čebelarskega društva in drugi.

Z uresničevanjem izobraževalnih in akcijskih ciljev, ki smo si jih zadali v okviru krožka, nismo prispevali samo k boljši ekološki ozaveščenosti in k spodbujanju trajnostnega načina življenja, temveč smo poskrbeli tudi za zdravje in za ohranjanje kulturne dediščine. Žal so nekatere omejitve vplivale na prvotno zastavljeni načrt, kljub vsemu pa smo zelo veseli, da nam je s skupnimi močmi uspelo organizirati in izpeljati tako zanimiv krožek.

Študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, njihov koordinator pa je ACS – Andragoški center Slovenije.