Študijski krožki v letu 2022 na LURA

Študijski krožki v letu 2022 na LURA

Študijski krožki so brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih in predstavljajo organizirano infrastrukturo za samostojno učenje odraslih, za katero so značilni sproščeni in prijatelji odnosi med udeleženci, prostovoljno ustvarjalno in demokratično sodelovanje, enakopravnost med sodelujočimi, osebna komunikacija, ustvarjalno, sodelovalno in načrtovano delo v skupini.

Ljudska univerza Ravne na Koroškem se od leta 2019 dalje prijavlja na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ) za sofinanciranje izvedb študijskih krožkov, le-te pa prijavljamo tudi na javni razpis za izobraževanje odraslih v Občini Ravne na Koroškem. Skupaj smo do sedaj izvedli 15 študijskih krožkov, ki so podrobneje predstavljeni na naši spletni strani.

Od leta 2020 dalje pa imamo v našem zavodu tudi dve usposobljeni mentorici za izvajanje študijskih krožkov: dr. Anjo Benko in Majo Marijo Sadar.

Več o študijskih krožkih na naši spletni strani ali na: https://sk.acs.si/.

V letošnjem letu smo vse tri spodaj naštete študijske krožke izvedli s sofinanciranjem MIZŠ in dva od njih tudi še z dodatnim sofinanciranjem Občine Ravne na Koroškem. Več o tem, kaj smo počeli, ustvarjali, raziskovali ..., vam je na voljo na povezavah, ki so navedene.

Vsak od naštetih študijskih krožkov ni le obogatil naše lokalno okolje, temveč je vanj vnesel nova védenja in svežino znanj.

(Študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, v lokalnem okolju tudi Občina Ravne na Koroškem, njihov koordinator pa je ACS – Andragoški center Slovenije.)