JAVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO DIREKTORJA / DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA RAVNE NA KOROŠKEM (LURA)

Svet zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem, v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list, št. 6/2018), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB in s spremembami), Odlokom o ustanovitvi Ljudske univerze Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/2018), Pravili Ljudske univerze Ravne na Koroškem in sklepom št. 133, sprejetim na 19. redni seji Sveta zavoda Ljudske univerze Ravne na Koroškem z dne 16. 12. 2022, razpisuje prosto delovno mesto DIREKTORJA/DIREKTORICE (m/ž) JAVNEGA ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA RAVNE NA KOROŠKEM (LURA).

Več...