TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2023

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2023

Pozdravljeni prireditelji festivala TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2023,

v tem besedilu se nahaja obrazložitev krovne teme TVU2023 in podteme območnega koordinatorja LURA. Tukaj najdete tudi projekcijo pripravljalnega sestanka, kjer so navodila za pridobitev gesla za prijavo prireditev v nacionalni koledar in ostala pojasnila.

TVU2023_pripravljalni sestanek pdf.rar
Popularno 8.71 MB
26/04/2023 11:44:06
 

Vabimo vas, da spremljate Tedne vseživljenjskega učenja na:

Obrazložitev krovne teme TVU2023 in podteme območnega koordinatorja LURA:

Pod krovno temo TVU 2023 »Evropsko leto spretnosti«, kakor jo je razpisal Andragoški center Slovenije, smo se odločili, da bo lokalna podtema Ljudske univerze Ravne na Koroškem v letu 2023»Rastem(O)dgovorno«.

Rdečo nit gradimo okoli glagola »rastem(o)« in samostalnika »rast«. Po posvetovanju s podizvajalci/ prireditelji TVU 2023 smo lokalno temo TVU 2023 izbrali na podlagi 130 obletnice rojstva pisatelja Prežihovega Voranca (Lovra Kuharja) ter Evropskega leta spretnosti 2023.

Rast asociira na pomlad. Nedovršni glagol »rasti« nosi v sebi pomene in podpomene »razvijati se«, »napredovati«, »v vedno večji meri nastajati«, »kazati se kot posledica dela«, »postajati viden, opazen«, »zaradi naravnega razvoja se razvijati v to, kar izraža dopolnilo« in mnoge druge. Pomeni so tesno povezani s spretnostmi in veščinami, ki nam rast in razvoj omogočajo ter so ključnega pomena za kvalitetno življenje in sobivanje v družbi. V rasti se prepletata teorija in praksa vseživljenjskega učenja; doseganje ciljev, razvijanje, preobražanje, preraščanje, napredovanje in tudi občasno mirovanje. »Rast« je kompleksen pojem in je lahko tudi »prehitra«, »neodgovorna«, »ogrožujoča« ali »neobvladljiva«. Zaradi tega je posameznike in skupnosti nujno opolnomočiti s spretnostmi in znanjem, ki nam omogočajo odgovorno rast in včasih »odrast«. »Trajnostni, vključujoči in vzdržni rasti« se bomo posvetili v naši lokalni temi TVU 2023.

Vsi organizirani dogodki, ki jih boste prireditelji izpeljali v okviru naše območne koordinacije, naj imajo enotno oblikovan naslov: »RASTEM(o)…« ali "RAST...". Primeri naslovov (izmišljeni): Rastem(O)dgovorno, Rastemo s čebelami, Rastem z vesoljem, Ra(st)rpnost, Naravno (da) rastem, Rast brez odpadkov, Rastemo ob vodi, Zdrava rast, Spretno rastem, Samo(rast), Rastem z gorami, Rastem v večjezičnosti, Rastem vigredi, ipd. Celostno gledano bo z uresničeno idejo enotno zastavljenih naslovov dogodkov naša koordinacija na lokalni ravni spodbujala vprašanja o trajnostni rasti, napredku, spreminjanju in nadgradnji družbe. Izpostavila bo vprašanje, kako je možno odgovorno rasti in napredovati s pomočjo vseživljenjskega učenja.

Večina del Prežihovega Voranca (1893-1950) govori o socialnih razlikah in stiskah malega človeka. Te je kot bajtarski sin Prežih izkusil na lastni koži, ko ga je po končati dvojezični osnovni šoli v domačem kraju pot zanesla med hlapce, dninarje in kasneje tesače. Prežih se je opredeljeval kot kmet, kot človek narave. Kristina Brenkova, pisateljica in njegova dolgoletna sodelavka, ga je opredelila kot človeka, predanega svoji družini, svojemu poklicu in svoji veri. Veri, da je potrebno živeti in delati zato, da bodo vsi ljudje na tem svetu boljše živeli.

Za Koroško, tako ljubo rodbini Kuharjevih, je značilna razpršena kmečka poselitev v obliki samotnih kmetij ter v ozkih dolinah strnjenih naselbin. Življenje je tesno povezano s fizičnim delom v tovarnah in zahtevnim kmetovanjem. Prežihov Voranc je poznal in izkusil oboje, neizprosne grude zemlje in težaško delo v železarni, in vedel, da so za preživetje in razvoj poleg znanja in besed potrebne mnoge spretnosti.

Po različnih virih so njegova najbolj brana dela Boj na požiralniku, Požganica, Doberdob, Solzice in Samorastniki. Opisujejo zgodbe ljudi, ki s pomočjo pridobljenih spretnosti ter neomajnega upanja v boljši jutri, rastejo ob premaganih ovirah. Opogumljajo bralce, da verjamejo vase in v svoje sposobnosti ter se ne ustrašijo izzivov, ki jim jih prinašata prostor in čas. Citata "Vsakdo ima v sebi moč, da zraste v samorastnika, ki se neustrašno spopade z izzivi življenja." in »Kjer stojite, poženite korenike. Ne dajte se teptati od drugih, ne prenašajte ponižno krivic, ali tudi vi ne prizadevajte nikomur, nobenemu bližnjemu kakih krivic.« sta vodili za odgovorno družbeno rast, ki bo naša lokalna tema TVU 2023.

Veselimo se sodelovanja ter vam želimo prijetne majske dni.