UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE PO NOVEM V OKVIRU LJUDSKE UNIVERZE RAVNE NA KOROŠKEM

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE PO NOVEM V OKVIRU LJUDSKE UNIVERZE RAVNE NA KOROŠKEM

V okviru Ljudske univerze Ravne na Koroškem deluje po novem tudi UTŽO (Univerza za tretje življensko obdobje), ki je namenjena izobraževanju starejših. 

UTŽO Ravne na Koroškem je članica mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki je največja mreža v izobraževanju odraslih v Sloveniji. Njeno poslanstvo je boljšanje življenja starejših in skupnosti na temelju izobraževanja in kulture.

UTŽO Ravne na Koroškem je namenjena izobraževanju, razvoju in aktivaciji starejših v našem okolju. Starejšim posameznikom želimo omogočiti, da ohranijo svoje intelektualne, kulturne in socialne veščine ter hkrati sodelujejo v skupnosti.