Obvestila

Predavanje Ženske skozi čas ali »od kačje boginje do feministke«

Predavanje Ženske skozi čas ali »od kačje boginje do feministke«

Marec je mesec, ko obeležujemo dva praznika žensk: 8. 3. dan žena in 25. 3. materinski dan. Ob praznovanju obeh vam in vašim prijateljem, predstavnikom obeh spolov, večer pred tem, ponujamo zanimivo brezplačno poljudnoznanstveno predavanje Ženske skozi čas ali »od kačje boginje do feministke«, ki ga bo izvedla Mojca Krebs, profesorica geografije in zgodovine na Gimnaziji Ravne na Koroškem. Zaradi ponovnega naraščanja okužb s Covid-19 smo se odločili, da bo tudi tokrat izvedba potekala preko spletne platforme ZOOM. Na spletu se dobimo v četrtek, 24. 3. 2022, ob 20. uri. Udeležba je brezplačna.

Radovedni in prisotni boste prejeli odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kako se je v zgodovini spreminjal odnos do žensk in njihova vloga v družbi?;
  • Kdaj so moški ženske »privezali« k ognjišču?;
  • Kako smo se oz. so se ženske vključile na trg dela in v javno življenje?

Podobna vprašanja se nam porajajo tudi, ko razmišljamo o pomenu praznikov in ko se sprašujemo, ali življenje današnjih žensk res toliko boljše od tistih v preteklosti.

PRIJAVA: preko elektronske pošte (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali telefonskega klica (02 82 15 073).

Predavanje organiziramo v sklopu projekta, v katerega smo se na pobudo dr. Tomaža Rožena, župana Občine Ravne na Koroškem, povezali Občina Ravne na Koroškem kot pobudnik, Gimnazija Ravne na Koroškem kot izvajalec in Ljudska univerza Ravne na Koroškem kot organizator.

Na večer radovednosti vabljeni vi in vaši prijatelji.

Priprave na maturo iz slovenščine

Priprave na maturo iz slovenščine

Vabimo vas, da se udeležite priprav na splošno maturo pri predmetu slovenščina.

Celoten program je razdeljen na dva sklopa: (1) Deset korakov do uspešno odpisanega eseja in (2) Slovenska slovnica. Lahko se prijavite na enega ali drugega ali na oba. Vsak od njiju bo dolg 14 pedagoških ur, potekal bo enkrat tedensko, načrtovanih je 7 srečanj (od marca do konca aprila 2022).

1. PROGRAM: DESET KORAKOV DO USPEŠNO ODPISANEGA ESEJA

Bi radi napisali dober maturitetni esej, pa ne veste, kako? Bi se radi podrobneje pogovorili o vsebini izbranih romanov in ju bolje razumeli? Bi radi vedeli, kako se maturitetni esej ocenjuje in kako ga uspešno zasnovati?

V programu Deset korakov do uspešno odpisanega eseja se bodo udeleženci naučili izraziti, utemeljiti in napisati svoje mnenje o prebranih romanih. To je sposobnost, ki se je da z vajo naučiti in/ali izboljšati. Ključ do uspešno napisanega maturitetnega eseja je namreč dobra priprava, zato vam jo ponujamo. V programu bodo dijaki spoznali, kako se napiše razpravljalni oziroma interpretativni/razlagalni esej, se seznanili s tematskim sklopom splošne mature iz slovenščine 2022 – V svetu blišča in bede – ter še podrobneje spoznali predpisani književni deli (Andrej Hieng: Čudežni Feliks; F. Scott Fitzgerald: Veliki Gatsby) ter oba romana med seboj temeljito primerjali. V program je vključena tudi poprava eseja na izbrano temo.

Več informacij o programu: https://lura.si/izpopolnjevalni-krog/priprave-na-maturo/29-slovenscina/73-deset-korakov-do-uspesno-odpisanega-eseja.

KJE? > Preko spletne platforme ZOOM.

KDAJ? > Ob sredah, od 17.00 do 18.30. 7 srečanj: 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4., 13. 4., 20. 4. 2022.

KDO IZVAJA? > Profesorica slovenskega jezika in književnosti z izkušnjami poučevanja v gimnazijskem programu in pri pripravah na maturo iz znanja slovenščine.

CENA? > 120,00 € (enkratni znesek, poravnate pred pričetkom izvajanja).

2. PROGRAM: SLOVENSKA SLOVNICA

Program Slovenska slovnica je namenjen dijakom v 4. letniku gimnazij, ki želijo ponoviti, nadgraditi ali utrditi znanje slovenske slovnice ter s tem pridobiti občutek in védenja, kako se npr. lotiti določene naloge na maturi, kako njeno navodilo povezati s teorijo, ki je v ozadju, z vsem tem pa izgubiti tremo, se otresti stresa in pridobiti zaupanje v svoje lastno znanje.

Več informacij o programu: https://lura.si/izpopolnjevalni-krog/priprave-na-maturo/29-slovenscina/74-slovenska-slovnica-v-10-solskih-urah.

KJE? > Preko spletne platforme ZOOM.

KDAJ? > Ob torkih, od 17.00 do 18.30. 7 srečanj: 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4. 2022.

KDO IZVAJA? > Profesorica slovenskega jezika in književnosti z izkušnjami poučevanja v gimnazijskem programu in pri pripravah na maturo iz znanja slovenščine.

CENA? > 120,00 € (enkratni znesek, poravnate pred pričetkom izvajanja).

PRIJAVA IN DODATNE INFORMACIJE

Osebno na sedežu Ljudske univerze Ravne na Koroškem (Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Kor.) ali preko elektronskega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (z izpolnjeno prijavnico).

Prijave zbiramo do zapolnitve mest.

Več informacij lahko pridobite na telefonski številki: 02 82 15 072 ali 040 566 747.

 

Delo bo potekalo v majhnih skupinah (6–10 udeležencev). Vsebino bomo prilagodili udeležencem in jim nudili pomoč na področjih, ki jim bodo predstavljala največjo težavo.

Ne čakajte, že sedaj zavihajte rokave in z majhnimi koraki stopajte naprej do vašega zastavljenega cilja.

 

Povabilo k sodelovanju pri TVU 2022

Povabilo k sodelovanju pri TVU 2022

Ljudska univerza Ravne na Koroškem – LURA je javni zavod za izobraževanje odraslih z najdaljšo tradicijo delovanja v Mežiški dolini – letos, konec septembra, bomo praznovali že 63 let. V letošnjem letu se bomo spet prijavljali na javni razpis Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport Republike Slovenije, in sicer za pridobitev statusa območnega koordinatorja Tednov vseživljenjskega učenja 2022, ki se bodo letos po Sloveniji odvijali v spomladanskem terminu: od 9. 5. do 12. 6. 2022.

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so vseslovenska prireditev, ki povezuje raznovrstne izvajalce izobraževanja in učenja ter udeležence vseh generacij. S tem omogoča uveljavljanje koncepta in prakse vseživljenjskega učenja v naši družbi. Letos Slovenci prirejamo že 27. festival zapovrstjo. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije (ACS) kot nacionalni koordinator, pri izvedbi pa sodelujejo številne organizacije širom Slovenije in tudi izven naših meja. Projekt je del članstva mednarodnega gibanja festivalov učenja.

LURA si želi tudi letos prevzeti vlogo območnega koordinatorja prireditev na Koroškem. Naša naloga bo, da vas, naše partnerje – prireditelje TVU, informiramo in spodbujamo, usmerjamo in usklajujemo naše dejavnosti in prireditve, vnesemo dogodke v nacionalni koledar TVU, zagotavljamo medijsko promocijo in promocijsko gradivo, spodbujamo raznolikost ciljnih skupin udeležencev, izvedemo poročanje in evalvacijo projekta ipd. Naše sodelovanje bo potekalo na enem ali dveh delovnih sestankih, po telefonu, elektronski pošti in z osebnimi stiki.

V primeru, da želite z nami, vas prosimo za potrditev sodelovanja z nami, in sicer do srede, 16. 2. 2022. S sodelovanjem se zavežete, da bo vaša organizacija/podjetje/društvo/ustanova ipd. v časovnem okviru TVU 2022 izpeljala vsaj en dogodek/prireditev …, ki bo odražala pomen in pojavne oblike vseživljenjskega učenja v naši družbi.

Sodelovanje lahko potrdite preko spletnega obrazca https://forms.gle/BCkVijW7bBXgxCxt6.

Financerji projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Občina Ravne Na Koroškem.

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 041 313 838 ali nam pišete na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Zahvaljujemo se vam za podporo, vas lepo pozdravljamo in vam želimo vse dobro.

LURA voščilo ob slovenskem kulturnem prazniku

LURA voščilo ob slovenskem kulturnem prazniku

Ali veste, kaj izvorno pomeni kultura?

Po etimologiji je beseda kultura prevzeta po zgledu nem. Kultur in frc. culture iz lat. cultūra v pomenu ‛vzgoja, izobraževanje, čaščenje, spoštovanje’. (Povzeto po Snoj, Marko: Slovenski etimološki slovar)

Naj bo 8. februar prepojen s prešerno in spoštljivo naravnanostjo do kulture – v vseh njenih dejavnostih, pomenih, oblikah, dosežkih ...

Lep praznični dan vam želimo.

Hollandov vprašalnik interesov

Hollandov vprašalnik interesov

Izbira našega poklica je ena izmed najpomembnejših odločitev, ki jih sprejmemo v življenju. Da bomo nalogam in zastavljenim ciljem kos, jih moramo uskladiti z našimi interesi, zmožnostmi in osebnostnimi značilnostmi. Kar nekdo opravi z veseljem, hitro in brez težav, lahko drugemu predstavlja problem, slabo voljo in s tem slabši rezultat. Za uspeh in zadovoljstvo na delovnem mestu ali pri prostočasnih dejavnostih je ključna izbira izzivov, s katerimi se soočamo. Če pri določenem delu ne najdemo smisla, nam greni dneve ali so rezultati kljub vloženemu trudu slabši, to ne pomeni, da smo nemotivirani, leni ali nesposobni. Po vsej verjetnosti zadane naloge niso najprimernejše za naš tip osebnosti. Seveda se v življenju vsakdo sreča z delom, ki ga sam ne bi izbral ali izzivi, s katerimi se najrajši ne bi soočil, vendar je dobro, da ti ne predstavljajo večine. Da bi lažje ugotovili, katere naloge nam bolj ležijo, kateri poklici in hobiji so za nas najprimernejši in kakšen tip osebnosti imamo, si lahko pomagamo z vprašalniki interesov.

Na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem vam v okviru Koroškega informacijskega in svetovalnega središča (KISS) nudimo brezplačno reševanje Hollandovega vprašalnika interesov. Ameriški psiholog dr. John HOLLAND je ljudi glede na interese razdelil v 6 tipov: R - realističnega, I - raziskovalnega, A - umetniškega, S - socialnega, E - podjetniškega in C - konvencionalnega. V istih šest tipov modela RIASEC je razdelil tudi poklice oziroma delovno okolje. Ljudje se praviloma najboljše počutimo in smo uspešnejši, če delamo v okolju, ki mu glede na lastno kombinacijo zgornjih tipov pripadamo.

Poklicni interesi ne odkrivajo le določenega poklica ali delovnega okolja, pač pa tudi primernost za specifične naloge znotraj kolektiva. Ključna za uspešno in zdravo delo je smiselna razporeditev opravil znotraj skupine. Vprašalnik poklicnih interesov je zaradi tega primeren tudi za podjetja.

Kot otroci in mladostniki večinoma »sanjamo«, kaj si v življenju želimo. Kasneje lahko zaradi okoliščin in omejitev prostora in časa »sanje« pozabimo ali potlačimo. Vprašalnik interesov nas bo pomagal spomniti, s čim se želimo ukvarjati in kaj si želimo doseči.  

Vprašalnik interesov je namenjen vsem:

  • ki ste se znašli v dilemi in niste prepričani, katera srednja šola ali študij sta prava za vas.
  • ki želite odkriti, katero delovno okolje je za vas najprimernejše.
  • ki boste v prihodnosti zamenjali delovno mesto.
  • ki se zanimate za nove prostočasne izzive.
  • ki želite izvedeti, kateremu interesnemu tipu pripadate.
  • ki se na delovnem mestu soočate s težavami, a ne poznate vzroka zanje.

Za reševanje Hollandovega vprašalnika pokličite ? 030 666 791 ali pišite na ? Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Sledite svojim sanjam z LURA.

 

Nove mobilne telefonske številke

Nove mobilne telefonske številke

V današnjem času je zelo pomembno, da smo dosegljivi, zato imamo na LURA tri nove mobilne telefonske številke. Pokličite nas. Z veseljem Vam bomo pomagali, Vam svetovali, se z Vami pogovorili ...

 

Predavanje "Preštejmo se!"

Predavanje "Preštejmo se!"

Vsak od nas je verjetno vsaj enkrat v življenju slišal besede: »Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet …«

Naraščanje svetovnega prebivalstva je poleg okoljskih težav eden največjih izzivov sodobnega človeštva. Zanimivo pri tem je, da se skozi zgodovinski pogled na to problematiko z njim srečujemo šele zadnjih 100 let. Zakaj? Večji del naše preteklosti so se ljudje krčevito borili za preživetje in bili nekajkrat na robu izumrtja. Kaj je pripomoglo k rasti števila prebivalcev? Kako so v preteklosti omejevali ali spodbujali rodnost? S kakšnimi nameni? Zakaj so izvajali popise prebivalstva? Kakšna je demografska podoba sveta danes? …

To je le nekaj vprašanj, na katera bo skozi poljudnoznanstveno predavanje poskušala odgovoriti MOJCA KREBS, profesorica geografije in zgodovine na Gimnaziji Ravne na Koroškem. Predavanje »Preštejmo se!« bo potekalo preko spletne platforme ZOOM, in sicer v PONEDELJEK, 24. JANUARJA 2021, ob 19. uri. Udeležba je brezplačna.

PRIJAVA: preko elektronske pošte (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali telefonskega klica/SMS sporočila (040 566 747 ali 02 82 15 072).

Predavanje se organizira v sklopu projekta, v katerega smo se na pobudo dr. Tomaža Rožena, župana Občine Ravne na Koroškem, povezali Občina Ravne na Koroškem kot pobudnik, Gimnazija Ravne na Koroškem kot izvajalec in Ljudska univerza Ravne na Koroškem kot organizator. Dogodek vključujemo tudi v projekt »100 let ljudskih univerz na Slovenskem«, ki ga vodi Zveza ljudskih univerz Slovenije.

Na večer radovednosti vabljeni vi in vaši prijatelji.

Se vidimo januarja 2022 ...

Se vidimo januarja 2022 ...

Obveščamo vas, da je naš javni zavod LURA od vključno 24. 12. 2021 do konca decembra zaprt zaradi koriščenja kolektivnega dopusta. Z vami bomo spet v ponedeljek, 3. januarja 2022.

Želimo vam, da preživite mirne dni in da ostanete zdravi.

Vse dobro, kolektiv Ljudske univerze Ravne na Koroškem

Voščilo 2022

Voščilo 2022

Ljudska ura na LURA – slovenščina ob kavi

Ljudska ura na LURA – slovenščina ob kavi

V sklopu dogodkov ob 100-letnicah ljudskih univerz v Sloveniji (praznujeta Ljudska univerza Celje in Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza) organiziramo že tretji brezplačen dogodek, tokrat srečanje »Ljudska ura na LURA – slovenščina ob kavi«, ki bo v torek, 14. 12. 2021, ob 10. uri. Dobimo se pred mestno hišo (Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem).

KAJ BOMO POČELI? Odšli bomo na zimski in prepraznični sprehod po Ravnah na Koroškem, spoznali kulturno dediščino našega kraja, si ogledali lokalne znamenitosti ter obiskali Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika. Srečanje bomo zaključili prav tam, v čudovitem ambientu grajske kavarne Eleonora.

KOMU JE DOGODEK NAMENJEN? Dogodek je namenjen vsem priseljencem, ki živijo na Koroškem, bi radi spoznali naše okolje na Ravnah na Koroškem ter prišli v stik s slovenskim jezikom.

KAKŠEN JE NAMEN DOGODKA? Namen dogodka je razviti in spodbuditi udeležence za čim aktivnejšo vključitev v lokalno okolje na vseh ravneh življenja in jih čim bolj povezati z lokalnim okoljem na nezaveden in neformalen način ter izven učnega okolja – učilnic.

PRIJAVE zbiramo jih preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali telefona 040 566 747. (Pri elektronski pošti, prosimo, pripišite Vašo telefonsko številko.)

POGOJ ZA UDELEŽBO? Drugih pogojev, razen izpolnjevanja PCT-pogoja, ni.

(V primeru, da bo skupina prevelika, bomo izpeljali še eno srečanje.)

Pri izvedbi dogodka »Ljudska ura na LURA – slovenščina ob kavi« smo se povezali s Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika.

Dogodek sofinancira Občina Ravne na Koroškem, vključujemo pa ga tudi v projekt 100 let ljudskih univerz na Slovenskem (ZLUS – Zveza Ljudskih Univerz Slovenije).

Kontakt

Ljudska univerza Ravne – LURA
Čečovje 12a
2390 Ravne na Koroškem

Telefon:
02 82 15 073

Elektronski naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Delovni čas

Ponedeljek, torek, četrtek: 
7.0015.00

Sreda: 
7.0017.00

Petek: 
7.0013.00

Uradne ure

Ponedeljek, torek, četrtek: 
10.0012.00

Sreda: 
9.00–11.00 in 14.00–16.00

Ob petkih ni uradnih ur.

Kontaktirajte nas

Polja označena z (*) so obvezna!
Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Invalid Input
Manjkajoč podatek!
Neveljavno!