ŠTUDIJSKI KROŽEK 200-LETNICA LEŠKEGA PREMOGOVNIKA (2020)

O VSEBINI ŠTUDIJSKEGA KROŽKA

Do 19. stoletja je bilo na Lešah, v majhni koroški vasici v Občini Prevalje na Koroškem, le nekaj kmetij, ko pa je leta 1818 dunajski mestni uradnik Blaž Mayer odkril ležišča rjavega premoga in so ga leta 1820 začeli načrtno izkoriščati, so se Leše iz tihega zaselka razvile v močno delavsko središče. Leški premogovnik je deloval 119 let (vse do leta 1939) in je bil v zlatem obdobju največji slovenski premogovnik (zaposloval je kar 865 delavcev).

Letos, leta 2020, v kraju praznujejo 200-letnico začetka njegovega delovanja in kopanja premoga. To obletnico bi radi obeležili tudi v ŠK, z vsebino katerega bodo obogatili kulturno dediščino kraja in z vsebino »raziskovanj« pripomogli k še večji vrednosti načrtovanih dogodkov ob praznovanju tega visokega jubileja. Skupaj z udeleženci ŠK, ki bodo različnih generacij (mlajši od 30 let, starejši zaposleni in upokojeni) in hkrati ranljivih ciljnih skupin, bodo raziskovali, kje vse so bili na Lešah vhodi v rove, saj le še nekaj Lešanarjev ve za njihove lokacije – podatke bodo zapisali, mesta fotografirali in označili na terenu. Z udeleženci in domačini se bodo pogovarjali o družinskem življenju v času rudarstva, raziskovali šege in navade ljudi, povezane z rudarstvom, brskali za starimi razglednicami … Po kraju bodo iskali (morebitne) ostanke premoga (najdemo jih namreč še v strugah potokov), ki bodo osnova in pobuda za oblikovanje spominkov.

ŠK izvajamo v sodelovanju s Kulturnim društvom Leše.

Mentorica ŠK: dr. Karla Oder.

GALERIJA

https://lura.si/utrinki/galerija/231-studijski-krozek-200-letnica-leskega-premogovnika-2020

POVEZAVA DO AKCIJSKEGA CILJA ŠTUDIJSKEGA KROŽKA

https://pravljicna-vas.si/o-vasi/200-let-zacetka-kopanja-premoga-na-lesah

OBJAVE NA FACEBOOKU

OBJAVE V MEDIJIH

  • Posnetek osrednje prireditve bo predvajan na RTV Uršlja (oktober 2020).
  • Objava o izvedbi študijskega krožka v Prevaljskih novicah (glasilo Občine Prevalje; december 2020).
  • Objava o izvedbi študijskega krožka v Leškem listu (lokalno glasilo vasi Leše; december 2020).

OSEBNO MNENJE ČLANICE ŠTUDIJSKEGA KROŽKA

Leše – majhna koroška vas, bogata z naravno in kulturno dediščino. Takšni kraji v Sloveniji so tisti prostori na našem planetu, kjer je bogastvo dobrih medsebojnih odnosov še danes živo. Da pa je postalo povezano še z vseživljenjskim učenjem in s spoznavanjem naše skupne preteklosti v obliki študijskega krožka, je v naši vasi nekaj popolnoma novega in zato zahvala Ljudski univerzi Ravne na Koroškem (LURA), da nas je vključila v to obliko prostovoljnega učenja odraslih.

Pri študijskem krožku v okviru LURA sodelujem že dve leti in v času naših neformalnih združevanj smo odkrili veliko novih zgodb, fotografij in posnetkov. Vesela sem, da smo v tem času medsebojnega sodelovanja in spoznavanja naše podeželske delavske preteklosti, vezane na premogovništvo, obogatili tako sebe, kraj in sokrajane. Lahko trdim, da smo se skozi to obliko dela in druženja še bolj povezali. S sovaščani in člani krožka smo navezali dodatne, nove, drugačne odnose, ki smo jih tkali skozi vezi sproščenega pogovora in druženja ob spominih na našo skupno preteklost. Skozi študijska srečanja smo vsi pridobili živ in odgovoren občutek za pomen snovne in nesnovne kulturne dediščine. Skupaj smo se zavedali, kako pomembno je prenašanje znanja iz roda v rod. Všeč mi je, da smo bili na srečanjih vsi enaki, da smo delali za skupno dobro, za skupni cilj, da je imel vsak besedo in da smo krepili medsebojne odnose in solidarnost. Izkušnje in znanja smo delili drug z drugim in to je skozi dva izpeljana študijska krožka v okviru LURA zagotovo pripomoglo k razvoju kraja.

V letošnjem letu je bilo delo v študijskem krožku »200-letnica leškega premogovnika« zaradi vdora novega virusa v naša življenja zelo zahtevno. Morali smo se znajti in morali smo izvajati drugačne ter spremenjene oblike sodelovanja. V zelo majhnih skupinah smo raziskovali, a vsemu navkljub nam je s skupnimi močmi uspelo uspešno zaključiti omenjeni študijski krožek.

Naj se ob tej priložnosti še posebej zahvalim Ljudski univerzi Ravne na Koroškem za odlično vodenje – mentorstvo dr. Karli Oder, pomoč in nasvete.

Hedvika Gorenšek

OBJAVA O ŠTUDIJSKEM KROŽKU NA SPLETNI STRANI ANDRAGOŠKEGA CENTRA REPUBLIKE SLOVENIJE "ŠTUDIJSKI KROŽKI", RUBRIKA "OBJAVE"

https://sk.acs.si/objave/studijski-krozek-200-letnica-leskega-premogovnika