ŠTUDIJSKI KROŽEK KDO JE PREŽIH? (2022)

V prihodnjem letu (2023) bomo praznovali 130-letnico rojstva slovenskega pisatelja in politika, predstavnika socialnega realizma, našega sokrajana – Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca. V okviru študijskega krožka Kdo je Prežih? smo že v tem letu (2022) v sodelovanju z Dnevnim centrom Ravne, ki je dislocirana enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem – CUDV, pričeli ranljive ciljne skupine v lokalnem okolju podrobneje ozaveščati o literarni dediščini in kulturni podobi našega kraja, ki je tesno povezana z omenjenim koroškim literatom, hkrati pa je krožek odlična popotnica za prihodnja raziskovanja.

Izobraževalni cilji so bili: (1) spoznavanje literarne in kulturne dediščine koroškega literarnega ustvarjalca – pisatelja Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca; (2) poglobljeno spoznavanje Prežihovega opusa in razumevanje prebranega za ranljive ciljne skupine; (3) spoznavanje lokalnega koroškega okolja s povezovanjem literature; (4) povezovanje prebranega in poustvarjanje; (5) likovno ustvarjanje na motive in teme iz Prežihovih literarnih del.

Akcijska cilja sta bila: (1) razstava likovnih izdelkov in (2) unikatna izdelava igre spomin v povezavi z obravnavanim pisateljem.

Z izobraževalnimi in akcijskimi cilji smo ozavestili ranljive ciljne skupine v lokalnem okolju in udeležence ŠK o pomembnosti našega koroškega literarnega ustvarjalca – Prežihovega Voranca, ki jo bomo osvetlili z različnih vidikov.

Mentorica študijskega krožka: dr. Anja Benko.

Poročilo o delovanju študijskega krožka in o akcijskem cilju razstava likovnih izdelkov v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem: https://lura.si/obvestila/388-zakljucek-studijskega-krozka-kdo-je-prezih.

Objava na spletni strani CUDV Črna na Koroškem o študijskem krožku: https://www.cudvcrna.si/2022/06/23/kdo-je-prezih/.

Izsek iz glasila Vezi, ki ga izdaja CUDV Črna na Koroškem, v katerem je objavljen prispevek o študijskem krožku:

vezi_dnevni_center_ravne_izsek_lura.pdf
Popularno 452 KB
04/07/2022 17:18:43

Galerija fotografij, nastalih v času izvajanja študijskega krožka: https://lura.si/utrinki/galerija/394-studijski-krozek-kdo-je-prezih-2022

Galerija fotografij z otvoritve razstave Kdo je Prežih? (14. 6. 2022): https://lura.si/utrinki/galerija/389-zakljucna-prireditev-studijskega-krozka-kdo-je-prezih-koroska-osrednja-knjiznica-dr-franca-susnika-ravne-na-koroskem-14-6-2022

(Študijski krožek Kdo je Prežih? je sofinanciralo MIZŠ in Občina Ravne na Koroškem.)