ŠTUDIJSKI KROŽEK VEČ KOT LE RAZGLEDNICA (2022)

V počastitev praznovanja 70-letnice (1952) pridobitve mestnih pravic Občine Ravne na Koroškem smo v letu 2022 izvedli študijski krožek Več kot le razglednica, pri katerem smo sodelovali s Koroškim filatelističnim društvom, ki je glede na letnico svojega obstoja celo tri leta starejše od občinskega jubileja (1949) in ki poleg zbiranja razglednic in znamk pripravlja (priložnostne) poštne žige, spominske ovitke, pripravlja tekmovanja in razstave, vodi mladinske krožke ipd., pri vseh dejavnostih pa se osredotoča tudi na koroško tematiko.

Izobraževalni cilji so bili: (1) seznanitev z osnovami filatelije, tj. z zbiranjem, s shranjevanjem in s preučevanjem poštnih oziroma pisemskih znamk, in nadgradnja naštetega z internimi izobraževanji; (2) spoznavanje filatelističnega gradiva; (3) deljenje védenj med člani krožka in informiranje o filatelistični dejavnosti širšemu krogu ljudi; (4) priprava filatelističnih zbirk in učenje, kako s pomočjo filatelističnega gradiva na zanimiv in drugačen način predstaviti neko zgodbo – v okviru krožka se bomo osredotočili na razvoj mesta Ravne na Kor.; (5) izdelovanje filatelističnih zbirk; (6) priprava razstave z mednarodno udeležbo; (7) oblikovanje publikacije.

Akcijska cilja sta bila: (1) izpeljava meddruštvene razstave maksimum kart in razglednic z mednarodno udeležbo – Maksi Ravne 2022 – in s tem predstavljanja dejavnosti krožka širšemu občinstvu na Koroškem, širom Slovenije in po svetu; (2) izdelava publikacije in promocija filatelistične dejavnosti na Koroškem in širše v počastitev praznovanja 70-letnice pridobitve mestnih pravic Raven na Koroškem.

S krožkom smo želeli v lokalno okolje in tudi širše – med ljudi – vnesti védenje in znanje o tem, da razglednica ni le razglednica, temveč da je mnogo več: povezuje in nagovarja; obvešča o preteklosti; uči, spominja in opominja; podoba našega odnosa do sveta in zgodovine; komunikacijsko orodje med ljudmi; ekološko razgradljiv material pisnega sporočanja; spodbujevalec nadaljnjega raziskovanja, navsezadnje pa želimo z delovanjem prikazati, da je filatelija premalokrat izkoriščen medij pri promociji naravne, etnološke, kulturne in jezikovne dediščine.

Mentorica študijskega krožka: dr. Anja Benko.

Bilten Maksi Ravne 2022: https://www.kfd.si/wp-content/uploads/2022/03/Bilten-2-kpl.pdf

Izsek iz Biltena Maksi Ravne 2022, v katerem je objavljena stran o študijskem krožku:

bilten_kfd_izsek_lura_2022.pdf
Popularno 811.45 KB
05/07/2022 11:38:14

Zaključek Maksi Ravne 2022, spletna stran Koroškega filatelističnega društva: https://www.kfd.si/zakljucek-maksi-2022/

Tedni vseživljenjskega učenja, spletna stran Koroškega filatelističnega društva: https://www.kfd.si/tedni-vsezivljenjskega-ucenja-tvu/

Podrobnosti o izdaji TVU 2022 (akcijski cilj):

lura_vec_kot_le_razglednica_1.pdf
Popularno 263.92 KB
04/07/2022 17:52:02
in
lura_vec_kot_le_razglednica_2.pdf
Popularno 376.93 KB
04/07/2022 17:52:03

Objava o študijskem krožku na Koroškem radiu (87,2 mHZ):

lura_vec_kot_le_razglednica_koroski_radio.pdf
Popularno 67.28 KB
04/07/2022 17:52:03

Galerija: https://lura.si/utrinki/galerija/396-studijski-krozek-vec-kot-le-razglednica-2022

(Študijski krožek Kdo je Prežih? je sofinanciralo MIZŠ in Občina Ravne na Koroškem.)