TVU 2020

25. TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) NA LJUDSKI UNIVERZI RAVNE NA KOROŠKEM (od 4. 9. do 9. 10. 2020)

Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA) je leta 2020 prvič v svoji 61-letni zgodovini pridobila vlogo območnega koordinatorja na 25. Tednih vseživljenjskega učenja (TVU). Sodelovali smo s 27 partnerji/podizvajalci (+ LURA) in vsi skupaj izpeljali 79 prireditev/dogodkov. Le-teh se je udeležilo več kot 3.500 udeležencev. Naši partnerji so bili (javni) zavodi, občina, društva, podjetja/gospodarske družbe, knjižnica, muzej, samostojni podjetniki ..., ki imajo sedeže na območju Koroške – zaobjeli smo območje Mežiške, Dravske in Mislinjske doline. Prav tako smo z dogodki oziroma prireditvami poskušali zaobjeti tudi čim širši spekter izpeljanih dejavnosti na različnih področjih.

V okviru TVU 2020 smo se odločili, da bomo skupaj z mrežo naših partnerjev dogodke/prireditve izpeljali pod enotno krovno temo: »Učim se, torej sem!« Skupaj z našimi podizvajalci in z vsemi soudeleženci smo vsem prebivalcem in vedoželjnim posameznikom posredovali ter predajali različna védenja in znanja. Slednja oblikujejo, izoblikujejo in nadgrajujejo posameznika kot svobodnega človeka. Pripravijo ga za prihodnje življenjske in socialne vloge. Zavedati se moramo, da je v naši kulturi splošna izobrazba stalnica. To je izobrazba, ki ni niti poklicna, niti strokovna, niti enciklopedična, omogoča pa razvoj svobodnega duha in posameznika pripravlja na prihodnje življenjske naloge ali družbene vloge. Že iz antike dalje se lahko (na)učimo, da formalno izobraževanje ni vse, temveč da je veliko pomembnejša prava, splošna, svobodna izobrazba, ki ji danes enostavno rečemo »vseživljenjsko učenje«. In ravno to je zaobjeto v našem krovnem geslu TVU 2020: »Učim se, torej sem!« Brez učenja ljudje kot živa bitja ne obstajamo.

Vsebina izpeljanih dogodkov/prireditev v okviru TVU 2020 je bila izredno pestra in bogata, vsi dogodki pa so imeli enotno formulacijo naslova: »Učim/učimo se ..., torej sem/smo!« (v ednini ali množini). Tako je že bila iz naših naslovov vidna pestrost področij in tematik, ki smo jih pokrili. Zakaj smo si med ponujenimi skupnimi akcijami izbrali ravno to? Ideja za naš krovni moto je izpeljana iz znamenite misli francoskega filozofa Reneja Descartesa: »Mislim, torej sem.« oziroma »Cogito, ergo sum.« V primeru naše letošnje izpeljave Tednov vseživljenjskega učenja 2020 je naš »cogito« vseživljenjsko učenje. In to smo skozi vse prireditve udejanjali, ne le z naslovi, ki so se navezovali, temveč tudi s tem, da smo zaobjeli čim širši spekter področij, na katerih se lahko učimo.

Skupno otvoritev 25. TVU smo izpeljali v torek, 8. 9., ob 18. uri, na prostem, na grajskem vrtu Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem; pri tem pa nas je podprla Občina Ravne na Koroškem, naš ustanovitelj, v kulturnem programu pa so sodelovali še drugi naši izvajalci v okviru omenjenega festivala. Naslov prireditve je bil: »Učimo se z branjem vse življenje, torej smo!«, saj smo poleg praznovanja/otvoritve že 25. TVU naredili tudi svečani vstop v nacionalni mesec branja. Osrednji gost dogodka je bil slovenski mladinski pisatelj Primož Suhodolčan, ki pravi: »Branje je veselje. Branje je sreča. Branje je znanje.« Slednjega smo imenovani tudi za koroškega ambasadorja vseživljenjskega učenja in mu podelili tudi ročno izdelano plaketo. Pozdravni nagovor o vseživljenjskem učenju sta poleg direktorice LURA, dr. Anje Benko, imela še gospa mag. Zvonka Pangerc Pahernik, vodja projekta TVU na Andragoškem centru Slovenije v Ljubljani, in gospod župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, ki je nato skupaj z direktorico LURA tudi gospodu Suhodolčanu podelil priznanje. In zakaj smo za ambasadorja izbrali ravno njega? V utemeljitvi smo zapisali:

»Ljudska univerza Ravne v okviru projekta TVU in s podporo Občine Ravne na Koroškem prvi naziv »ambasador vseživljenjskega učenja« podeljuje otroškemu in mladinskemu pisatelju Primožu Suhodolčanu – Ravenčanu, dobitniku številnih priznanj in nagrad, med drugim tudi prejemniku zlatega Prežihovega priznanja občinskega sveta Občine Ravne za dolgoletno delo in razdajanje na področju kulture.

Njegova književna dela so bila mnogokrat nagrajena – zlata priznanja za najljubšo knjigo, številne nominacije za desetnico, so zelo brana in vsako leto uvrščena na najvišja mesta glede izposoje po slovenskih knjižnicah. Primož Suhodolčan nas vedno nasmeji – v živo ali skozi knjige, skozi humor pa nas zmeraj tudi nečesa novega nauči.

Primož Suhodolčan je odličen primer vseživljenjsko učečega se posameznika, ki vse svoje življenje povezuje z branjem in z ustvarjanjem literature. Zadnja leta je tudi promotor branja po celi Sloveniji. Njegova izjava: »Branje je veselje. Branje je sreča. Branje je znanje.« se odlično povezuje tudi s pomenom festivala Tedni vseživljenjskega učenja, saj je tudi učenje vse našteto – veselje, sreča in znanje.«

Na takšen način, kot smo pričeli TVU 2020, smo jih tudi zaključili. Zaradi epidemioloških razmer na Koroškem nismo izpeljali prireditve v živo, temveč smo izdelali kratek film, v katerem prikazujemo naš pregled dela kot območnega koordinatorja. Zbrani so utrinki, fotografska dokumentacija, objave v medijih ipd., na koncu pa smo dodajali še izjavo našega koroškega ambasadorja vseživljenjskega učenja – gospoda Primoža Suhodolčana o tem, kaj njemu osebno pomeni učenje. Film je prosto dostopen na YouTube kanalu (povezava: https://youtu.be/Zs4UHBjAkdw).

Z našo mrežo partnerjev smo vseskozi sodelovali (dopisi, sestanki, elektronska pošta, telefonski pogovori), jim pomagali, svetovali in nudili podporo. Pred in med trajanjem festivala smo TVU 2020 oglaševali na naši Facebook strani, na spletni strani LURA, na oglasnih deskah po Mežiški dolini, na TIC Ravne na Koroškem, v napovednikih, spletnih straneh naših izvajalcev ipd. Vsak teden smo pred pričetkom novega tedna na Facebooku objavili kratek film (izdelali in objavili smo jih 5), v katerem smo napovedali dogodke/prireditve, ki bodo izpeljale pri nas in pri naših partnerjih v okviru festivala, in sicer v tednu, ki sledi. S tem smo zaobjeli in promovirali vse naše dogodke in zunanje izvajalce.

Na spletni strani LURA smo v rubriki TVU 2020, v kateri se pravkar nahajate, zbrali vse informacije na enem mestu: objavljene so povezave na spletne strani naših partnerjev, objave v različnih medijih z dodanimi povezavami, povezave na galerije dogodkov na naši spletni strani ali na spletni strani naših partnerjev. Iz strnjenega povzetka delovanja velike večine naših soustvarjalcev TVU 2020, ki smo ga naredili, je razvidna širina našega delovanja (LURA kot območni koordinator), s tem pa je opravljen tudi temeljit pregled nad našim opravljenim delom.

 

OBJAVE O PROJEKTU TVU 2020 NA SPLETNIH STRANEH LURA IN NAŠIH PARTNERJEV

 

 

OBJAVE V MEDIJIH O PROJEKTU TVU 2020

 

 

GALERIJE DOGODKOV TVU 2020

 

 

Že od nekdaj nas spremlja rek, ki so ga nam predali že naši stari starši in se še danes širi med generacijami: »Človek se uči, dokler živi.« oziroma »Človek se uči, dokler živi!« Doba, v kateri živimo, terja od nas hitre premike, svet se spreminja pred našimi očmi. Vse to vpliva tudi na nas. Tisto, kar smo znali včeraj, ni vedno dovolj dobro za danes, kaj šele za bodoči jutri. Razvoj znanosti, tehnike in gospodarstva terja od človeka mnogo novih sposobnosti in znanj, če hoče obvladati in upravljati pridobitve človeškega uma. Časi, ko si je lahko posameznik v mladosti nabral znanja za vse življenje, so že davno minili. Razvoj proizvajalnih sredstev v svetu sili vsakega posameznika k temu, da novim spremembam prilagaja tudi svoje sposobnosti in veča svoje kompetence. Pa ne le kompetence na delovnem področju, pomembnejše postajajo kompetence, ki človeku dvigujejo kakovost življenja. In te kompetence lahko vse generacije današnje družbe pridobijo ravno s projekti, kakršen je TVU, ki že 25 let med nas prinaša védenje, kako pomembno je vseživljenjsko učenje.

Vsi skupaj moramo spoznati, da bomo napredovali in se uspešno učili ne iz razloga, ker bi kdo drug od nas to zahteval, ampak zato, ker si bomo to sami želeli, ker bo prišlo iz naše notranjosti. Izobraževanje ni dar posameznika, je njegova moč – moč vztrajanja in discipline, moč radovednosti, moč iskanja novih informacij, moč notranjega vzgiba, kakor je direktorica LURA izpostavila že septembra 2019, ko je LURA praznovala svojo 60-obletnico ustanovitve/obstoja. Duhovno bogati človeka in ga napravi močnejšega, da postane sam svoj kreator. To je bil tudi glavni cilj delovanja Ljudske univerze Ravne na Koroškem v času 25. Tednov vseživljenjskega učenja 2020.

Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA) se v okviru izpeljave 25. Tednov vseživljenjskega učenja 2020 iz srca zahvaljuje vsem sodelujočim, partnerjem, financerjem festivala, nacionalnem koordinatorju – Andragoškemu centru Republike Slovenije in vsem udeležencem/obiskovalcem, in sicer za vse, kar so (po)storili za ta festival in za izpeljavo številnih dogodkov/prireditev. Skupaj nam je resnično uspelo udejanjati in uresničevati letošnji slogan na LURA: Učim se, torej sem!

 

Poročilo napisala in podatke zbrala: Anja Benko

NACIONALNI KOORDINATOR IN FINANCERJI PROJEKTA TVU 2020