Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev (ZIP) je program učenja slovenskega jezika, ki vsebinsko združuje učenje slovenskega jezika in program seznanjanja s slovensko zgodovino, s kulturo in z ustavno ureditvijo RS, vanj pa so vključene tudi vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

Javno veljavni program

Izobraževalni program ZIP je oblikoval Andragoški center Slovenije, sprejel pa ga je minister za šolstvo in šport (Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna integracija priseljencev, Uradni list RS, št. 57/2011).

Za izvajanje tega programa mora biti izvajalec vpisan v Razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ljudska univerza Ravne na Koroškem je v ta razvid vpisana pod zaporedno številko 26.

Cilj

Udeležencem zagotoviti znanje slovenskega jezika, ki je potrebno za delo in življenje v slovenski družbi in za uspešno opravljanje izpita iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni (A2/B1 po SEJO).

Obseg programa

Obseg programa je 60, 120 ali 180 ur. Začetni modul obsega 60 ur, nadaljevalni modul pa 120 ur.

Organizacija izobraževanja

Program izvajamo v okviru določenega izvedbenega kurikula. Ključnega pomena je, da se izvajalec programa v največji možni meri prilagodi udeležencem programa.

Časovna razporeditev

Izobraževanje poteka po vnaprej določenem urniku. Možne so različne časovne razporeditve. Izvaja se v dopoldanskem in/ali popoldanskem času, 3-krat tedensko ali več, po 4 šolske ure na dan.

Število udeležencev v skupini

Program se izvaja v skupini, ki praviloma ni manjša od 8, ne sme pa biti večja od 15 udeležencev, razen ob predhodnem soglasju naročnika programa.

Lokacija izvedbe programa

Ljudska univerza Ravne na Koroškem izvaja program na Ravnah na Koroškem, z dovoljenjem financerja/naročnika pa tudi v drugih krajih, ki geografsko sodijo v sedmi sklop programa (kraja Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec). Trudimo se, da program izvajamo čim bližje prebivališču ali delovnem mestu udeležencev oziroma da se jim čim bolj prilagodimo.

Izvedba programa

Program izvajamo v živo, na izbrani oziroma določeni lokaciji, v primeru izrednih razmer, naravnih ali drugih nesreč (ko ni možno izvajanje tečaja na lokaciji), pa se lahko upravičenkam in upravičencem omogoči udeležba na programu preko ene od spletnih platform (npr. preko programa Zoom).

Trajanje projekta

Program se je pričel izvajali 1. 11. 2021 in bo trajal do 31. 10. 2023 z možnostjo podaljšanja do 1. 9. 2024 oziroma do zaključka posameznega programa.

Zaključek programa

V skladu z Uredbo o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12, 58/16 in 70/21; povezava na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5966), se ob zaključku programa izvede tudi interno preverjanje in ocenjevanje znanja, ki ni enako kot opravljanje Izpita iz znanja slovenščine kot drugi in tuji jezik na različnih ravneh.

Brezplačna udeležba in »Kdo se lahko vključi?«

V program se prostovoljno vključijo državljani tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v tem programu na podlagi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Ur. l. RS, št. 70/12, 58/16 in 70/21; več informacij: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5966). Informacije tudi v drugih jezikih: http://www.infotujci.si.

Javno veljavno potrdilo o udeležbi

Udeleženec po končanem programu prejme javno veljavno potrdilo o udeležbi.

Kdor izpolnjuje pogoj 80 % prisotnosti na izobraževanju, lahko na pristojni upravni enoti zaprosi za potrdilo za brezplačno opravljanje izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni (A1/B2).

Vpis/prijava

Vpis oziroma prijave sprejemamo preko telefona 040 566 747 ali 02 82 15 072, lahko pa nam pišete tudi na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Nato se bomo dogovorili, kdaj se boste osebno oglasili pri nas. Za vstop v prostore našega zavoda velja pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran).

Naročnik in financer

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov s sofinanciranjem iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF).

Ljudska univerza Ravne na Koroškem izvaja program ZIP kot podizvajalec MOCIS-a, Centra za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec.

Kontakt

Ljudska univerza Ravne – LURA
Čečovje 12a
2390 Ravne na Koroškem

Telefon:
02 82 15 073

Elektronski naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Delovni čas

Ponedeljek, torek, četrtek: 
7.0015.00

Sreda: 
7.0017.00

Petek: 
7.0013.00

Uradne ure

Ponedeljek, torek, četrtek: 
10.0012.00

Sreda: 
9.00–11.00 in 14.00–16.00

Ob petkih ni uradnih ur.

Kontaktirajte nas

Polja označena z (*) so obvezna!
Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Invalid Input
Manjkajoč podatek!
Neveljavno!