KISS – Koroško informacijsko in svetovalno središče

Koroško informacijsko in svetovalno središče KISS deluje v javnem zavodu Ljudska univerza Ravne na Koroškem v okviru javne službe na področju izobraževanja odraslih. Financer je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

KISS združuje področje svetovanja in informiranja v izobraževanju odraslih, pomoč pri učenju, karierni kotiček, svetovanje podjetjem, vrednotenje predhodno pridobljenega znanja, središče za samostojno učenje, lokalno točko SVOS in druge podporne dejavnosti.

Informativno svetovalna dejavnost KISS je brezplačna in namenjena mladostnikom ter odraslim vseh starosti.

Svetovalci vam osebno svetujemo in pomagamo na sedežu Ljudske univerze Ravne na Koroškem, na Gačnikovi poti 3, na Ravnah na Koroškem, ali na terenu po prehodnem dogovoru. Informiranje in svetovanje poteka tudi po telefonu, preko elektronske pošte ali preko spletnih orodij.

KONTAKTI

 • Maja Sadar > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., M: 030 666 790;
 • Peter Buhvald > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., M: 030 666 791.

Ob predhodnem dogovoru organiziramo tudi mobilno svetovalno službo za zavode, podjetja in organizacije, kjer nudimo informiranje in svetovanje za izbrano ciljno skupino.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

V okviru Koroškega informacijskega in svetovalnega središča – KISS vam na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem nudimo brezplačno svetovalno podporo, ki je namenjena vsem, ki se želijo kakor koli izobraževati in usposabljati.

Iz množice informacij in ponudb, ki nas obkrožajo, bomo za vas poskusili najti in izluščiti tiste, ki jih boste potrebovali ali želeli izvedeti.

Pomagali vam bomo pri:

 • načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti,
 • odločanju in izbiri ustreznega izobraževalnega programa,
 • pridobivanju informacij o možnostih izobraževanj,
 • sofinanciranju izobraževanja,
 • motivaciji in premagovanju strahu pred učenjem,
 • organizaciji in poteku učenja,
 • iskanju ustreznih prostočasnih dejavnosti (tečaji in delavnice).

KONTAKTI

 • Maja Sadar > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 02 82 15 072, M: 030 666 790;
 • Peter Buhvald > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 02 82 15 072, M: 030 666 791.

Zagotavljamo vam tajnost podatkov.

V okviru Koroškega informacijskega in svetovalnega središča – KISS vam na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem nudimo pomoč pri učenju. Storitev je namenjena učencem, dijakom, študentom, odraslim in upokojencem.

Brezplačna pomoč pri učenju vam omogoča:

 • učenje učenja,
 • pomoč pri organizaciji učenja,
 • pomoč pri težavah s koncentracijo,
 • aktivnejšo izrabo delovnega in prostega časa,
 • razvoj samostojnosti pri učenju,
 • pomoč pri iskanju učnega gradiva.

KONTAKTI

 • Maja Sadar > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 02 82 15 072, M: 030 666 790;
 • Peter Buhvald > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 02 82 15 072, M: 030 666 791.

V okviru Koroškega informacijskega in svetovalnega središča – KISS na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem nudimo brezplačno svetovalno podporo vsem, ki sprejemajo različne karierne odločitve ali se odločajo/razmišljajo o spremembi poklica.

V okviru kariernega svetovanja vam bomo omogočili pridobiti in izboljšati lastne kompetence, ki jih potrebujete zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Pomagali vam bomo pri:

 • načrtovanju in razvoju poklicne poti,
 • iskanju zaposlitve,
 • pisanju življenjepisa in ponudb za delo,
 • pripravi na zaposlitveni razgovor,
 • pridobitvi NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije),
 • prekvalifikaciji.

KONTAKTI

 • Maja Sadar > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 02 82 15 072, M: 030 666 790;
 • Peter Buhvald > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 02 82 15 072, M: 030 666 791.

V okviru Koroškega informacijskega in svetovalnega središča – KISS vam na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem nudimo vrednotenje vaših znanj in spretnosti. To vam bo pomagalo pri hitrejši pridobitvi nadaljnje izobrazbe, razvoju poklicne kariere in sprejemanju odločitev na vseh področjih.

V procesu vrednotenja boste s pomočjo svetovalca izdelali portfolio (tj. osebna zbirna mapa) v fizični ali elektronski obliki, strokovno usposobljena oseba pa bo vaše znanje ovrednotila. Na koncu boste prejeli ustrezen in uradni certifikat, izdan s strani naše ustanove.

V okviru vrednotenja znanja bomo prepoznali vaše ključne kompetence. Med drugimi boste ugotovili, kakšna je vaša:

 • kulturna kompetenca,
 • kompetenca učenja,
 • socialna kompetenca v delovnem in osebnem okolju,
 • državljanska kompetenca.

Prav tako pa bomo na podlagi testiranj ovrednotili vaša znanja tujih jezikov in računalniška znanja.

KONTAKTI

 • Maja Sadar > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 02 82 15 072, M: 030 666 790;
 • Peter Buhvald > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 02 82 15 072, M: 030 666 791.

»Vaši zaposleni so vaše največje bogastvo

V Koroškem informacijskem in svetovalnem središču – KISS na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem se zavedamo, da je izobraževanje kadra izjemnega pomena, zato vam za boljšo poklicno usposobljenost vaših zaposlenih nudimo:

 • svetovanje za razvoj kadrov,
 • izobraževanja in usposabljanja po meri,
 • jezikovna izobraževanja,
 • IKT-izobraževanja,
 • izobraževanja za razvoj mehkih veščin,
 • programe za pridobitev stopnje izobrazbe.

V okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)« nudimo podporo in pomoč pri pripravi prijave, pripravo strategije, podporo pri vodenju projekta ter izvedbi usposabljanj.

Pri izvajanju se bomo v celoti prilagodili vašim potrebam in potrebam vaših zaposlenih, ponujamo pa tako brezplačne kot plačljive programe.

KONTAKTI

 • Maja Sadar > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 02 82 15 072, M: 030 666 790;
 • Peter Buhvald > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 02 82 15 072, M: 030 666 791.

Središče za samostojno učenje se nahaja v prostorih Ljudske univerze Ravne na Koroškem na Gačnikovi 3, 2390 Ravne na Koroškem, in v prostorih Občine Ravne na Koroškem na Gačnikovi 5, 2390 Ravne na Koroškem, in deluje v okviru Koroškega informacijskega in svetovalnega središča – KISS.

Nudimo vam možnost samostojnega učenja, uporabo računalnika z internetno povezavo ter pomoč svetovalca in mentorja.

Središče za samostojno učenje je namenjeno vsem, ki vam iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali vam ne ustrezata. Učenje poteka individualno in samostojno, na voljo so prilagojena gradiva za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč. Uporaba središča za samostojno učenje je brezplačna.

V Središču za samostojno učenje vam omogočamo:

 • ugotavljanje interesov, učnih potreb in stopnje predznanja;
 • svetovanje o uporabi gradiv, učnih virov in tehnologije;
 • pisanje in oblikovanje prijav in življenjepisa;
 • učenje osnov računalništva;
 • pridobivanje novih znanj in veščin;
 • načrtovanje in spremljanje učenja;
 • motiviranje in spodbujanje med učenjem;
 • usmerjanje učnega procesa.

Središče za samostojno učenje na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem je odprto po spodaj navedenem urniku.

 • Ponedeljek: 8.00–15.00
 • Torek:          8.00–15.00
 • Sreda:         8.00–12.00 in 13.00–17.00
 • Četrtek:       8.00–15.00
 • Petek:          8.00–13.00

Spletna povezava do portala SSU: https://portalssu.acs.si/.

KONTAKTI

 • Maja Sadar > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 02 82 15 072, M: 030 666 790;
 • Peter Buhvald > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 02 82 15 072, M: 030 666 791.

Učenje v središčih je za udeležence brezplačno, saj ga sofinancira MIZŠ.

V okviru Koroškega informacijskega in svetovalnega središča – KISS deluje lokalna točka SVOS (Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti), ki vam omogoča brezplačno oceno lastnih spretnosti. Rezultati ocenjevanja vam bodo v pomoč pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje ali pri spremembi poklicne poti.

SVOS je pripomoček, namenjen individualnemu ocenjevanju in ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti na več področjih:

 • matematične in besedilne naloge;
 • naloge, ki se nanašajo na zmožnost uporabe tehnologije pri reševanju problemov in opravljanju zahtevnih nalog;
 • vprašanje o poklicnih interesih in namerah, osebni blaginji in zdravju;
 • vašo oceno o rabi spretnosti pri delu in v vsakdanjem življenju.

 

Naloge in njihova zahtevnost se sproti prilagajajo glede na posameznikovo uspešnost reševanja nalog. Takoj, ko končate z reševanjem, dobite rezultate, ki so tajni in anonimni. Zraven pa vas čaka še zanimiva informacija o tem, kako uspešni ste bili v primerjavi z drugimi odraslimi iste starosti, podobnega poklica ter izobrazbe v Sloveniji in v tujini.

Na lokalni točki za izvajanje ocenjevanj SVOS vam zagotavljamo:

 • brezplačen dostop do reševanja vprašalnika SVOS,
 • prostor za izvajanje ocenjevanj in potrebno tehnično opremo,
 • podporo med in po reševanju,
 • razlago pridobljenih rezultatov, če se odločite za to,
 • svetovanje za primerno izobraževanje in razvoj spretnosti.

Kaj vam bodo rezultati povedali? > Po koncu reševanja boste dobili opisna poročila o vaših spretnostih.

 • Izvedeli boste, v čem ste dobri in katere spretnosti lahko še izboljšate.
 • Opisna poročila vam bodo pomagala pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje.
 • Izvedeli boste, koliko se vaši interesi ujemajo s trenutno ali želeno zaposlitvijo.
 • Izvedeli boste, kakšna je vaša stopnja pripravljenosti za iskanje novih zaposlitvenih priložnosti in razvoj kariere.
 • Prejeli boste priporočila o zdravem življenjskem slogu.
 • Vaš rezultat boste lahko primerjali z rezultati drugih odraslih vaših let, ki imajo podoben poklic in izobrazbo.

Več o vprašalniku SVOS na: https://svos.acs.si.

KONTAKTA

 • Maja Sadar > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 02 82 15 072, M: 030 666 790;
 • Anja Benko > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 02 82 15 074.

Ocenjevanje spretnosti odraslim v Sloveniji omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Evropski socialni sklad. Strokovno nad ocenjevanjem spretnosti bedi Andragoški center Slovenije.

Kontakt

Ljudska univerza Ravne – LURA
Čečovje 12a
2390 Ravne na Koroškem

Telefon:
02 82 15 073

Elektronski naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Delovni čas

Ponedeljek, torek, četrtek: 
7.0015.00

Sreda: 
7.0017.00

Petek: 
7.0013.00

Uradne ure

Ponedeljek, torek, četrtek: 
10.0012.00

Sreda: 
9.00–11.00 in 14.00–16.00

Ob petkih ni uradnih ur.

Kontaktirajte nas

Polja označena z (*) so obvezna!
Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Invalid Input
Manjkajoč podatek!
Neveljavno!